Standardfartøy - Industridag i regi av KONGSBERG

Radisson Blu Bryggen, Bergen, Norge
Innovasjons- og verdiskapingsevne kjennetegner den norske maritime næringen. Norske bedrifter viser også evne til å bidra i kompetanseoverføring til det militære domenet gjennom solide løsninger i både investerings- og driftsfasen.
Vanguard in the rain from the side

For å dra nytte av Norges verdensledende maritime klynge til fordel for Sjøforsvarets systemer og fartøyer må det være økt fokus på digitale løsninger, bærekraft og systemytelser. Dette krever tidligsamarbeid på tvers av sektoren. Gjennom å gjennomføre en industridag søker KONGSBERG å bidra til at nasjonal industri kan forberede seg på og bidra i utviklingen av «Standardfartøy til Sjøforsvaret».

Agenda

 • 0900 – 0920: Oppsummering programkonferansen 29. Mars
 • 0920 – 0945: Bærekraftige løsninger til Sjøforsvaret som sikrer utholdenhet
 • 0945 – 1015: Flåtestandardisering – hva er det? (Salt Ship Design)
 • 1015 – 1045: Kaffe
 • 1045 – 1115: Overgangen fra plattform tankegang til system – Hva betyr dette for maritim næring? (KONGSBERG)
 • 1115 – 1200: Hvordan utnytte sivil teknologi om bord på militære plattformer

1200 – 1300: Lunsj

 • 1300 – 1320: Samarbeid i den norske maritime klyngen og konkurranse når vi må (Maritime forum)
 • 1320 – 1430: Debatt: Norsk maritim næringsbidrag til å utvikle standardiserte løsninger både til Norge og for eksport (Representanter fra norsk maritim næring)
 • 1430 – 1700: Speed-dating (KONGSBERG)
  • Påmelding til speed dating med KONGSBERG,
   Hege Anita Moen / Hege.Anita.Moen@kongsberg.com /
   +47 402 80 133

Last ned programmet her.

Arrangementet er kostnadsfritt for deltakerne.

Om Fsi:

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar-, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

Du kan finne mer informasjon om FSi her (dette er en ekstern side. KONGSBERG står ikke til ansvar for eksternt innhold):  https://www.fsi.no/