Prosjektleder

Kongsberg Space Ground Systems i Tromsø er en avdeling i Kongsberg Defence & Aerospace AS, organisert under Business Unit Space and Surveillance. Som en internasjonalt ledende utvikler og leverandør av bakkestasjoner for jordobservasjonssatellitter, utfører vi systemutvikling, integrasjon, opplæring og support til nasjonale og internasjonale kunder. I tillegg utvikler vi antenner for mottak av satellittdata og kommunikasjon mot satellitter. Se også https://www.kongsberg.com/kda/what-we-do/space/products/Space-Ground-Systems.

Vi er i dag 54 dyktige medarbeidere i Tromsø. Nå trenger vi deg som vil inngå som del av et prosjektlederteam hvor du også bidrar i leveranser, forvaltning og testing av avanserte systemer, som blir benyttet av blant annet romfartsorganisasjoner som KSAT, NASA og European Space Agency.

Vi ser etter en dyktig og engasjert prosjektleder som kan planlegge og styre leveranse- og utviklingsprosjekter, primært mot internasjonale kunder.

Prosjektene våre varierer fra mindre leveranseprosjekter med en varighet fra 3 måneder, til store utviklingsprosjekter som går over 2-3 år. I tillegg har vi vedlikeholdsprosjekter som som kan gå over mange år.

Arbeidsoppgaver

Du vil få ansvar for å planlegge og gjennomføre leveranseprosjekt, vedlikeholdsprosjekt og utviklingsprosjekter, hvor du skal koordinere og samarbeide med prosjektteam bestående av høyt utdannede fagspesialister.

Dette innebærer i grove trekk:

 • Samarbeid med markedsavdelingen i forhold til tilbud og kontrakter
 • Planlegge milepæler, økonomi og aktiviteter i eksterne og interne prosjekter, og sikre gjennomføring av dette
 • Samarbeid med prosjektteam på inntil 10 personer
 • Rapportere i henhold til krav fra ledelse og konsern
 • Oppfølging av kunder

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne innen IT eller elektronikk
 • Erfaring med prosjektledelse, gjerne internasjonalt
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med elektroniske støtteverktøy for prosjektledelse er ønskelig
 • Gjerne utdanning/videreutdanning innen prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Resultatbevisst og samvittighetsfull
 • Strukturert, selvstendig og målrettet
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby

 • Internasjonalt teknologisk fagmiljø
 • Konserninterne lederutviklingsprogram
 • En bransje i endring og vekst, med mange spennende muligheter foran oss
 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger, bedriftshytte og bedriftsidrettslag

Vi er opptatt av et balansert arbeidsmiljø, og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Kandidater som søker på stillingen, vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.

For å være aktuell kandidat til stillingen må du være kvalifisert for å bli sikkerhetsklarert, jfr. Sikkerhetsloven.

Søknader behandles fortløpende ut uke 27, deretter etter søknadsfristen på grunn av ferieavvikling.