Er du klar for nye og spennende utfordringer?

HMS -rådgiver

 

Aerostructures er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace og driver teknologisk ledende produksjon av avanserte mekanikk- og komposittprodukter med meget høye kvalitetskrav til forsvars- og aerospacekunder. Hovedvirksomheten i divisjonen er leveranse av produkter til F-35 jagerfly og produkter til KONGSBERG-utviklede systemer innenfor sivil- og forsvarssektoren.

 

Stillingen fordrer norsk sikkerhetsklarering og plettfri vandel.

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvarlig for å planlegge, organisere, koordinere og utføre det totale HMS-arbeidet i divisjonen, inkludert brannvernarbeid iht HMS årshjul.
 • Koordinere alle tiltak/aksjoner med sentral leder HMS KDA og samarbeide med øvrige nivå i organisasjonen i HMS-spørsmål.
 • Være en pådriver for forebyggende HMS-arbeid, både strategisk og operativt.
 • Utvikle gode oppfølgingsrutiner for å sikre lavt sykefravær og unngå skader.
 • Oppfølging av helseundersøkelser.
 • Ansvar for at bedriften følger gjeldende lovverk, samt aktuelle ISO-standarder (oppfølging av miljø/ISO 14000/1).
 • Miljøledelse og forankring av bedriftens utvalgte bærekraftsmål.
 • Identifisere miljøaspekter og utarbeide strategier for oppfølging.
 • Gi ansatte nødvendig opplæring og informasjon om HMS krav og prosedyrer for å sikre etterlevelse.
 • Implementering av HMS forbedringer og faglig ansvar under revisjoner innenfor disse områdene.
 • Veiledning av verneombud og avdelingsledere for å forebygge skader på arbeidsplassen.
 • Intern kursing av ansatte i nød prosedyrer og bruk av personlig verneutstyr.

 

Ønskede kvalifikasjoner for stillingen:

 • Har utdanning på fortrinnsvis bachelornivå, gjerne med fokus på HMS / ESG.
 • Relasjonssterk med relevant HMS- og HR-erfaring fra industrivirksomhet.
 • Erfaring innen prosjektledelse og prosjektutvikling er en fordel.
 • God kunnskap om Arbeidsmiljøloven og gjeldende HMS-standarder, herunder ISO.
 • Oppdatert på og følger utviklingstrekk innen bærekraft og samfunnsansvar.
 • Gode samarbeidsegenskaper og en teambuilder, like å jobbe i grupper.
 • Strukturert, ansvarsbevisst og god til å prioritere.
 • Gjennomføringsevne og engasjement.
 • En faglig ambassadør for fagområdet ditt.
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Du etterlever våre verdier: Determined, Innovative, Collaborative & Reliable.

 

Vi kan tilby:

 • En utfordrende stilling med bred kontaktflate.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger og aksjeprogram.
 • Treningssenter, innovasjonssenter med bl.a. droner, laserkutter og 3D-printer, hytteutleie og andre velferdsordninger.

 

 

Kontaktperson:

Manager Security & HSE- Per Jørgen Thowsen, Mobil: 924 29 472