FPGA Elektronikkutvikler

Kongsberg Space Ground Systems er en avdeling i Kongsberg Defence & Aerospace AS, organisert under Divisjon Space and Surveillance. Som en internasjonalt ledende utvikler og leverandør av bakkestasjoner for jordobservasjonssatellitter, utfører vi systemutvikling, integrasjon, opplæring og support til nasjonale og internasjonale kunder. I tillegg utvikler vi antenner for mottak av satellittdata og kommunikasjon mot satellitter. Se også https://www.kongsberg.com/kda/what-we-do/space/products/Space-Ground-Systems.

Vi er i dag over 50 dyktige medarbeidere i Tromsø og på Østlandet. Nå trenger vi deg som vil inngå som del av et team hvor du bidrar i leveranser, forvaltning og testing av avanserte systemer som blir benyttet av blant annet romfartsorganisasjoner som KSAT, NASA og European Space Agency.

Vi søker nå en dyktig og engasjert elektronikkutvikler med kompetanse og erfaring fra FPGA-utvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • FPGA-utvikling, verifikasjon og testing
 • Koding i VHDL
 • Syntese og Place & Route
 • Test og vedlikehold av eksisterende VHDL-kode
 • Måling og testing av HW på elektronikklab, både på FPGA-nivå og kretskortnivå
 • Systemtesting
 • Dokumentasjon i form av designspesifikasjoner, testspesifikasjoner og -prosedyrer

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høgskole/Universitetsnivå innen elektronikk
 • Minst 3 års erfaring med VHDL/FPGA-utvikling
 • Erfaring med kravhåndtering, intergrasjon og testing

I tillegg er kjennskap til ett eller flere av følgende områder ønskelig:

 • AMD/Xilinx utviklingsverktøy: Vivado
 • Testmetodikk, Boundary Scan, ChipScope
 • Forward ErrorCorrecting Codes
 • Trådløs kommunikasjon - modemteknologi og DSP
 • PCB-design - analogt design og høyhastighetsdesign
 • Scriptspråk

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, selvstendig og målrettet
 • Interesse av å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Gode evner til å bidra i team
 • Klar for å yte det lille ekstra som skal til for å lykkes

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende prosjekter innen Norges satsing på romteknologi
 • Et stort, teknologisk fagmiljø
 • En innovativ kultur i et av Norges største og mest spennende teknologiselskaper
 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger

Vi er opptatt av et balansert arbeidsmiljø, og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Kandidater som søker på stillingen, vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.

For å være aktuell kandidat til stillingen må du være kvalifisert for å bli sikkerhetsklarert, jfr. Sikkerhetsloven.

Mottatte søknader behandles fortløpende.