Skip to main content

Vil du være med på å forme fremtidens forsvarsindustri?

Testingeniør

Kongsberg Defence and Aerospace AS Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, våpenstyringssystemer, overvåking, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet. Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS, som utvikler og produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonssystemer for landbasert forsvar og myndighetskunder. Våre systemer er levert til over 20 nasjoner og er verdensledende i både teknologi og markedsandeler. Vi er en divisjon i vekst med høy aktivitet i nasjonale og internasjonale markeder.

Vi har behov for å øke bemanningen innen Integration, Test & Verification. Stillingen innebærer å følge nye og eksisterende produkter gjennom varierte tester.

 

Arbeidsoppgaver:

• Utarbeide testprosedyrer, testrapporter og testplaner
• Planlegge og gjennomføre engineering-/kvalifiseringstester – typisk temperatur, vibrasjon, EMC, safety og funksjonelle tester
• Planlegge gjennomføringen og delta på utendørs felttester/skytetester i inn-/utland
• Delta i prosjektarbeid - for eksempel utarbeidelse av håndbøker, opplæring, SW-testing osv
• Delta/gjennomføre tester i samarbeid med underleverandører/kunde etter behov
• Bistå andre avdelinger internt etter behov

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

• Du har MSc/BSc innenfor relevant fagretning, søkere med teknisk høyskole/Forsvaret el. tilsvarende vurderes etter kompetanse
• Du kan med fordel ha praktisk erfaring fra testrelatert arbeid, operativ erfaring fra Forsvaret for eksempel fra kampvogn
• Du er positiv, allsidig og praktisk, og har en god gjennomføringsevne i et tidvis hektisk miljø
• Du tar initiativ, er ansvarsbevisst, kan jobbe selvstendig, og er målrettet med gode samarbeidsevner
• Du liker å arbeide i team og kan lede team ved behov
• Du behersker engelsk muntlig og skriftlig
• Nyutdannede oppfordres til å søke 

 

Vi kan tilby:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et avanserte tekniske testmiljø
• Gode muligheter for personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø
• Opplæring etter behov
• Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
• Noe reisevirksomhet må påregnes

 

Vi behandler søknader fortløpende, så ikke vent med å søke!

 

Du som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.