Ønsker du en sentral rolle i leverandørutviklingsprosjekter?

Supplier Development Lead

Ønsker du å bidra i arbeidet med videre utvikling av vår leverandørbase nasjonalt og internasjonalt? Med flere spennende internasjonale kontrakter på plass, søker vi nå en dedikert Supplier Development Lead til Supply Chain miljøet i Missile Systems.

Arbeidsoppgaver:

• Lede avdelingens aktiviteter knyttet til utvikling og kvalifisering av eksisterende og nye leverandører
• Initiere/delta ved systemvurdering for utvikling av eksisterende og mulige nye leverandører
• Definere plan og budsjett knyttet til konkrete leverandørutviklingsprosjekter
• Delta i eller lede leverandørutviklingsprosjekter, og sikre at nødvendig fokus og aksjoner blir tatt i forhold til risk, kost, plan og produkt kvalitet
• Sikre oppfølgning for korrekt kvalitet, endringsstyring og leveransepresisjon. Dette innbefatter koordinering av Production Readiness Review, First Article inspection/Physical Configuration Audit og avleveringskontroll samt verifikasjon av pågående arbeide ved besøk hos leverandørene
• Være en profesjonell støttespiller internt og overfor våre leverandører og underleverandører
• Forbedringsprosjekter for deler eller gruppe av deler basert på oppgaver fra Corrective Action Board / ledelsens beslutning

Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner:

• Utdanning innen tekniske fag, fortrinnsvis produksjon, industrialisering eller produktdesign
• Praktisk erfaring innen design, industrialisering og/eller produksjonsutvikling er foretrukket
• Du må kunne fungere som leder for tverrfaglig team, være ansvarsfull og strukturert
• God formuleringsevne på engelsk og kunne arbeide tett med ulike miljøer/kulturer
• Selvgående, systematisk og relasjonsbygger
• Har høy integritet og gode etiske holdninger

Vi tilbyr:

• Spennende, faglig utfordrende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
• Et godt arbeidsmiljø med mange faglig sterke og motiverte kollegaer
• God støtte og opplæring i etablert innkjøpsorganisasjon og verktøy
• Konkurransedyktige betingelser i et arbeidsmiljø med stabile rammevilkår 
• Treningssenter, innovasjonslab, hytteutleie og andre velferdsordninger

Om oss:
Missile Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vårt hovedprodukt er avanserte sjømålsmissiler i verdensklasse. Vi utvikler, sammenstiller, tester og leverer missiler til fartøy, kystartilleri, helikopter og kampfly. Vi er i sterk vekst, noe som betyr flere nye spennende og utfordrende prosjekter.

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

For mer informasjon om Kongsberg by, sjekk ut www.kongsberg.no

Få et innblikk i Supplu Chain her: