Skip to main content

Vi styrker vårt Softwaremiljø, søker derfor flere dyktige ingeniører

Software Test Engineer

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.

Division Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS, ett av forretningsområdene i KONGSBERG GRUPPEN. Division Land Systems utvikler og produserer det fjernstyrte våpenstyringssystemet PROTECTOR og avanserte kommunikasjonsprodukter som sikrer samband med ekstreme krav til robusthet og ytelse.

Vi har økende oppdragsmengde og har behov for flere dyktige medarbeidere innenfor flere områder av software utvikling, både i Kongsberg og Asker. Se alle våre annonser på Kongsberg.com.

Oppgaver for Software Test Engineer:

 • Kvalitetssikre softwareutvikling i henhold til interne og eksterne krav og beskrivelser
 • Bidra til, eller ha ansvar for å lage Test Planer og Test Prosedyrer
 • Utvikling av software skjer i tverrfaglige prosjekter i samhandling med fagdisipliner som mekanikk, servo, elektronikk, system og test
 • Gjennomføring av test av software på lab på target hardware, både løpende i sprinter/milestones for prosjektet og Software Formal Qualification
 • Test (FQT)
 • Skrive test rapporter og rapportere jevnlig status i møter og i verktøy

Hovedoppgavene til software avdelingen:

 • Design, utvikling og vedlikehold av RWS PROTECTOR software og våre kommunikasjonsprodukter
 • Analyse, design og utvikling av software for eksisterende og nye produkter
 • Endringer i systemoppførsel basert på kundebehov
 • Supportere markedsinitiativer med demo/prototype software

Teknologi/Vertøy:

 • Visual Studio, C/C++/C#/Python, QT, Boost
 • Windows, Linux, VxWorks
 • Requisite Pro, Jenkins, Cmake, Conan, Jira, Confluence, MagicDraw, Perforce HelixQAC, Code Insight Azure cloud development

Metoder:

 • Continous Integration, Continous Delivery
 • Definert software ledelses- og utviklingsprosess (ISO-12207, AS-9115, AQAP-2210)
 • Agile utviklingsmetodikk
 • Test Driven Development
 • UML

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Bachelorgrad innen datateknikk eller annen relevant utdanning
 • Utviklingserfaring som helt eller delvis dekker nevnte teknologi/verktøy/metoder. Samtidig oppfordrer vi også nyutdannede til å søke
 • Engasjement
 • Omgjengelighet og evne til godt lagspill
 • Kreativitet ovenfor komplekse problemstillinger
 • Praktisk forståelse
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi tilbyr:

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • God oppfølging med fadder og individuell opplæring
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer

Du får muligheten til å være en del av et høykompetent teknisk miljø som består av flere tusen ingeniører i Kongsberg Teknologipark eller Asker Panorama.

Søknader behandles fortløpende.

Stillingen forutsetter at du kan sikkerhetsklareres.