Vil du være med å bygge opp en ny HR avdeling?

Senior HR rådgiver

KOngsberg Defence & Aerospace AS er i stor vekst, og vi skal nå etablere en ny HR avdeling som skal supportere hele Division Defence Systems. I dette arbeidet trenger vi en erfaren HR ressurs med stor faglig bredde som favner hele HR-faget.

Vi søker deg som har minst fem års relevant HR erfaring, gjerne fra et internasjonalt selskap.

I veksten vi står i vil rekruttering være en del av arbeidsoppgavene for alle HR ressursene i avdelingen.

Løpende lederstøtte vil også være en del av hverdagen, og du må kjenne deg robust nok i faget til å være komfortabel med å være «førstelinje-support».

Vi ser gjerne også at du har erfaring med et eller flere av disse temaene:

 • Talentidentifisering og talentutvikling
 • Utarbeidelse av ulike arbeidstidsordninger, som skift/turnus, vaktordninger, bruk av gjennomsnittsberegning av arbeidstid etc
 • Lønnsforhandlinger og drøftingsmøter med fagforeninger generelt
 • Sykefravær og IA arbeid – både på individ- og systemnivå
 • Oppfølging av komplekse personalsaker

Kompetanseprofil:

 • For denne stillingen må du ha minst fem års erfaring fra HR-stilling, fortrinnsvis i et internasjonalt selskap.
 • Du bør ha høyere utdanning relevant for HR-faget, men relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette.
 • Du er gjerne en sertifisert rekrutterer og har erfaring med bruk av tester i rekrutteringsprosessen.
 • Du må være en relasjonsbygger med gode kommunikasjonsferdigheter – på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig.
 • Du må være komfortabel med å jobbe i et høyt tempo, ha stor variasjon i oppgaver – både når det kommer til mengde og kompleksitet.
 • Det er en fordel å ha jobbet med tyngre personalsaker og å inneha god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk.
 • Som alle som er en del av Business Support så er det forventet en høy grad av serviceinnstilling for å supportere Divisjonen. Dette innebærer blant annet å være fleksibel knyttet til arbeidsoppgaver og strekke seg det lille ekstra når det trengs.

Du får:

 • Være med på oppstart av en HR avdeling med topp motiverte kollegaer som alle drar lasset i samme retning
 • Være med på å bidra til Divisjonens leveranse av høyteknologi i verdensklasse
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsiktingsordninger, fordelaktig aksjeprogram, tilgang på firmahytter, treningssenter og mye mye mer.

Kandidater som søker på stillingen, vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk.

For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres (Norge og NATO), jfr. Sikkerhetsloven.

Kandidater blir vurdert fortløpende.