Vil du være med å digitalisere HR?

HR Administrator

Kongsberg Defene & Aerospace AS er i stor vekst, og vi skal nå etablere en ny HR avdeling som skal supportere hele Division Defence Systems. I dette arbeidet trenger vi en administrativ ressurs med stor motor og med en sterk IT-faglig interesse som kan sikre kvalitet i våre HR data og bidra til å tenke nytt med tanke på digitalisering av eksisterende oppgaver.

 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

Ansvarlig for datakvalitet i vårt personalsystem SD Worx HR, blant annet via

 • registrering av nyansatte
 • endringer i personaldata knyttet til omorganisering og interne tilbud
 • offboardingprosesser

HR kommunikasjon internt i Divisjonen, deriblant

 • løpende ajourholde Divisjonens organisasjonskart
 • annonsere interne nyheter av personalfaglig karakter

Bistå med utarbeidelse av beslutningsunderlag, via blant annet

 • Analysearbeid
 • Risikovurderinger

Administrere lønnsoppgjør ihht fremforhandlede avtaler

 

Kompetanseprofil:

 • For denne stillingen må du ha en utpreget sans for nøyaktighet og detaljer. Vi søker deg som kjenner du får konkurranseinstinkt av at vi skal være best i klassen på KPI-er og datakvalitet. Erfaring fra arbeid med høyt krav til nøyaktighet og struktur er en stor fordel.
 • Du må like å jobbe back-office, og i motsetning til mange andre i HR trives med å jobbe selvstendig foran PC-en.
 • Det vil være en variasjon av oppgaver, men en stor del av arbeidet vil være knyttet til et årshjul og vil både være rutinepreget og styrt av prosesser. Vi søker deg som trives med det.
 • Du kan gjerne ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, men det er ikke et krav for denne stillingen. Erfaring fra arbeid med håndtering av personsensitive opplysninger er en fordel.
 • Du trenger god kunnskap til hele Office-pakken, og du bør ha erfaring med å sette deg inn i ulike IT systemer og gjerne ha vært en superbruker innenfor noen av disse.
 • Det er store muligheter for å påvirke stillingen både på kort og lang sikt, og det er et stort ønske at du på vegne av Divisjonen bidrar aktivt inn mot systemeiere med mål om å optimalisere bruk av eksisterende verktøy og sammen med de utforske mulige nye verktøy.
 • Som alle som er en del av Business Support så er det forventet en høy grad av serviceinnstilling for å supportere Divisjonen. Dette innebærer blant annet å være fleksibel knyttet til arbeidsoppgaver og strekke seg det lille ekstra når det trengs.

 

Du får:

 • Være med på oppstart av en HR avdeling med topp motiverte kollegaer som alle drar lasset i samme retning
 • Være med på å bidra til Divisjonens leveranse av høyteknologi i verdensklasse
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsiktingsordninger, fordelaktig aksjeprogram, tilgang på firmahytter, treningssenter og mye mye mer.

 

Kandidater som søker på stillingen, vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres (Norge og NATO), jfr. Sikkerhetsloven.

Kandidater blir vurdert fortløpende.