Ønsker du en meningsfylt arbeidshverdag og vil være med på veksten i Kongsberg Defence & Aerospace?

Gruppeledere Software, Advanced Solutions

Kodeknekkere har opp gjennom historien bidratt til livsviktig forsvar og beredskap. Hos oss får du muligheten til å fortsette den viktige kodeknekkerhistorien ved å delta i utviklingen av morgendagens forsvarssystemer og noen av de mest avanserte softwareløsningene, og som daglig bidrar til å beskytte kritisk infrastruktur og befolkningssentra flere steder i verden.

Vi leter etter deg som er nysgjerrig på våre produkter og som ønsker å lede kodeknekkere i vårt viktige arbeide.
Vi garanterer godt arbeidsmiljø, dedikerte medarbeidere, personlig utvikling og spennende teknologi.
Vi håper du søker!

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Personalledelse, personalutvikling og rekrutering i en prosjektdreven matriseorganisasjon
 • Oppfølging av Software utvikling i prosjektene
 • Aktivt drive frem forbedringsprosesser
 • Delta og bidra i fag-fora på tvers av avdelinger og divisjoner
 • Ressursplanlegging og -styring i Software avdelingen
 • Nettverksbygging
 • Bidra til å etablere mål og retningslinjer for softwareavdelingen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har en relevant høyere teknisk utdannelse (Bachelor/Master)
 • Har kunnskap og erfaring innen Software
 • Er glad i mennesker, og ønsker å bidra til at hver enkelt yter sitt beste
 • Har erfaring og interesse innen ledelse og personalutvikling
 • Har initiativ, engasjement, og evne til å ta beslutninger for å komme i mål
 • Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig
 • Engasjement og evne til å skape trivsel og fellesskap for å nå målsettinger sammen med andre
 • God evne til å se muligheter fremfor begrensninger

 

Hva kan vi tilby deg?

Du vil få en fleksibel hverdag, der du har stor påvirkningskraft og frihet til å etablere din egen arbeidshverdag.
Hos oss er oppgavene spennende og ingen dag er lik. Hovedfokus vil være å ta vare på samt utvikle våre dyktige kodeknekkere, bemanne prosjektene våre med rett kompetanse og utvikle softwareavdelingen slik at vi er best mulig forberedt på utfordringer som ligger foran oss.

Du vil lede et team på 15-20 utviklere og være en del av et sammensveiset Software lederteam på 5-6 personer som har et tett samarbeid i en hektisk hverdag. Vi har et godt arbeidsmiljø, med god kultur for å bygge hverandre opp.

Vi har gode muligheter for videre kompetansebygging og spennende karriereveier i et internasjonalt selskap, og mange av våre sentrale ledere har startet sine karrierer som softwareutviklere hos oss.

Vi har konkurransedyktige betingelser, samt mye å tilby også utenfor jobb, bl.a. eget treningssenter, innovasjonslab, firmahytter, rabatterte billetter til flere kultur- og sportsarrangementer og eget fritidsprogram.


Om oss

Advanced Solutions (AS) er en ny forretningsenhet i divisjonen Defence Systems (DS) i Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA). Vi utvikler avanserte systemer og produkter innenfor et bredt spekter av teknologi og våre største leveranser er innenfor militær luftromsovervåkning og ildledning, militære kommunikasjonsløsninger og sivil luftfart.

Software avdelingen har i dag ca 60 faste og innleide medarbeidere i Kongsberg og Asker med ansvar og oppgaver innen områder som teknisk prosjektledelse, kravanalyse, arkitektur, utvikling, safety, kvalitet, security og test- og integrasjon. Vi søker etter nye gruppeledere i Kongsberg.

 

Søknader behandles fortløpende så ikke vent med å søke!

Du som søker stillingen, vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk, og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres jfr. Sikkerhetsloven.