Demand Planner and Analyst

Business Intelligence Analyst

I vår Product Operations-avdeling i Business Unit Land Systems, søker vi en analytisk sterk  Demand Planning and Analyst som vil spille en nøkkelrolle i å forbedre forsyningskjedeeffektiviteten gjennom presis etterspørselsplanlegging og forsyningskjedeanalyse. Denne rollen er avgjørende for å minimere kostnader og maksimere ytelsen i vår leverandørkjede, som står for over 80% av vårt produkts verdi. 

Hovedansvar:

 • Utvikle, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre nøyaktige prognoser og Masterplaner for å støtte effektiv ressurs- og materialplanlegging. 
 • Utføre omfattende dataanalyser for å overvåke og rapportere på KPIer fra vårt ERP-system, og bruke denne innsikten til å drive beslutningsprosesser innen forsyningskjeden. 
 • Arbeide proaktivt med salgs- og markedsavdelingene for å samle inn og analysere data som påvirker etterspørselen, for å sikre en balansert og responsiv forsyningskjede. 
 • Identifisere flaskehalser og forslå tiltak for å forbedre leverandørledetiden og kostnadseffektiviteten. 

Dine kvalifikasjoner: 

 • Utdanning på Bachelor- eller Masternivå innen et relevant fagområde som forskyningskjede, logistikk, materialadministrasjon, økonomi eller tilsvarende. Relevant erfaring vil kunne erstatte formelle krav. 
 • Erfaring med etterspørselsplanlegging og forsyningskjedeanalyse i en sammenlignbar industri. 
 • Sterk analytisk evne, med bevist erfaring i bruk av ERP-systemer og avanserte datavisualiseringsverktøy. Vi bruker QLIK. 
 • Evne til å tolke komplekse datasett og omsette analyser til strategiske forbedringer. 
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide effektivt med flere funksjonelle team. 

Personlige egenskaper som kommer godt med: 

 • Kunde- og kvalitetsbevisst 
 • Resultatorientert, selvstendig, strukturert og målbevisst 
 • Opptatt av, og engasjert i dine medarbeidere, og du vet det er sammen med dem du oppnår resultater 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Like å dele kunnskap 

Vi tilbyr: 

 • En nøkkelrolle i en ledende bedrift der du direkte vil påvirke bunnlinjen gjennom strategiske analyser og forbedringer. 
 • Karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap 
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger 
 • Et godt arbeidsmiljø med menneskene i fokus og en uformell tone 
 • Godt fagmiljø med en god kultur for å bygge hverandre opp 
 • Gode velferdsordninger, eget treningsrom, firmahytter, aksjeprogram og mye mer 

Defence Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS. Divisjonen består av fire forretningsenheter som alle utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger. Denne stillingen tilhører Land Systems.

Land Systems utvikler og lager PROTECTOR, verdens mest solgte fjernstyrte våpenstyringssystem. Systemet består av et komplisert samspill mellom mekaniske og elektroniske komponenter som styres av en felles software. PROTECTOR-systemets fleksibilitet tillater installasjon på en rekke kjøretøytyper og er kompatibelt med et bredt spekter av våpensystemer, noe som gjør det til en allsidig løsning for moderne militære behov.

Kandidater som søker på stillingen, vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres (Norge og NATO), jfr. Sikkerhetsloven.

Vi gjør oppmerksom på at søknader behandles fortløpende