Havrommet – matproduksjon i havet

KONGSBERG har siden 2013, i samarbeid med NTNU, arrangert studentkonkurransen YOUR EXTREME. Det er en 48 timers case-konkurranse, hvor grupper på 2-5 studenter løser et tenkt framtidsscenario hvor bærekraft og teknologi er kjerner i problemstillingen.

Hensikten med konkurransen har vært å motivere studentene til å stå løpet ut, da man ser et stort frafall blant 1. og 2. års studenter i enkelte linjer, samt vise en sammenheng mellom det de lærer i studietiden og det de skal løse av oppgaver når de kommer ut i arbeidslivet.

I 2018 var temaet for konkurransen «Havrommet – matproduksjon i havet». Utfordringen som ble gitt var å beskrive hvordan man kan utnytte mulighetene i havrommet og skape bærekraftig akvakultur og matproduksjon i industriell skala. Studentene ble bedt om å designe verdikjeden «fra hav til fat» på et overordnet nivå, reflektere over tekniske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til matproduksjon i havet, og deretter beskrive løsningen og gå i detalj på en til to av de tekniske løsningene som ble foreslått.

Årets vinnere ble laget «Worst Case Scenario». Deres løsningsforslag var basert på sirkulær økonomisk tenkning som vil si å designe en industri slik at minst mulig ressurser går til spille. I deres oppgave viste laget anvendelse av teknologi og kompetanse på en innovativ og bærekraftig måte ved at løsningen svarte til fem kriterier: Problemavgrensing, innovasjon, realiserbarhet, bærekraft og markedspotensial.

Vinnerne ble kåret av en jury bestående av Geir Håøy, konsernsjef i KONGSBERG, Pål André Eriksen, Teknologiforum KONGSBERG, Gunnar Bovim, rektor NTNU, Martha Kold Bakkevig, Styremedlem KONGSBERG, Alexandra Bech Gjørv, CEO SINTEF.

Kongsberg Morgen (101 of 153).jpg