Skip to main content

Regjeringen bekrefter i dag at de vil gå videre i utviklingen av Joint Strike Missile (JSM)

Regjeringen har i dag fremmet revidert Statsbudsjett til Stortinget hvor den bekrefter at den vil legge fram JSM-saken i en egen proposisjon for Stortinget før sommeren.

Dette gjelder videreutvikling av KONGSBERG`s JSM om å iverksette Trinn III i utviklingen av JSM for F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).

Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) har tidligere inngått kontrakter med Forsvarets Logistikk-organisasjon (FLO) på Trinn I og Trinn II, samt senest en bro-fase kontrakt til Trinn III den 29. november 2013. JSM er et nytt missil og fyller et udekket operativt behov på F-35. Missilet kan også integreres på andre plattformer og det er allerede gjennomført såkalt “fit-check” på F-18. KONGSBERG ser et stort potensial for leveranser av JSM til jagerfly verden over.

- Det er svært gledelig at regjeringen signaliserer at utviklingen av Joint Strike Missile (JSM) skal fortsette, og vi ser fram til den varslede proposisjonen fra Forsvarsdepartementet, sier Walter Qvam, Konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

I fremtidig fullskala produksjon vil JSM-programmet kunne sysselsette over 450 arbeidsplasser i KONGSBERG og dessuten gi betydelige oppdrag til over 100 norske underleverandører i flere tiår.

I 2014 fyller KONGSBERG 200 år. For å lese mer om Kongsberg Gruppens historie, vennligst besøk vår jubileumsnettside.