Grand opening of new Kongsberg Maritime Headquarters

Cutting edge 20,000 m2 building supports market growth strategy.

Carpus

The opening of Kongsberg Maritime's brand new extension to its Kongsberg, Norway, global headquarters located in Kongsberg Technology Park, took place yesterday, 28th January 2010. The seven storey, 20,000 m2 building has space for approx. 550 employees and is designed to complement the original 17,000 m2 Carpus building, which was opened in 2001, and so-called because its unique design reflects the human hand.

"The opening of the Carpus extension is a positive step for Kongsberg Maritime employees, customers and partners," comments Torfinn Kildal, CEO, Kongsberg Maritime. "We are currently in the process of managing our way through the worldwide downturn whilst preparing for the forthcoming upturn and the new premises will allow for more efficient operations in an inspiring work environment."

Seamless integration

The two buildings that now make up Carpus are connected via an underground tunnel and a raised, enclosed walkway. In addition to extensive lab and test areas that set very high standards for technical facilities, the Carpus extension seamlessly integrates office, meeting, production, storage and social space in a visually provoking, energy efficient new structure.

Unique identity

Although the design is sympathetic to the forward thinking values already in place at Carpus, the project team, which was made up of key Kongsberg Maritime personnel, architects Bjorn Aase and Hans Petter Barkost of Ljøterud Odegard Kongsberg AS, interior design specialists from Annet Format AS and construction contractors KTP and OKK AS, have provided the new building with its own, unique identity.

The many bold and innovative highlights of the premises include the coloured glass elevated walkway that connects the buildings, a new interior concept with a different colour scheme on each floor, a focus on open space as opposed to separate offices in order to facilitate communication and optimal cooperation between staff and departments, adherence to the Tek 2007 energy efficiency program, a focus on and dedicated space for displaying art, and a stunning 14.5 metre glass masterpiece located in the main atrium.

The two buildings appear as one

"Our goal was to make the two buildings appear as one so we chose Ljøterud Ødegard Kongsberg AS as our architects again, based on our good experiences with them when building the first stage of Carpus. Regarding the interior design, our choice fell on Trine Hjelle because she is bold, innovative and has her own personal, unique 'mark'," says project manager in Kongsberg Maritime, Kai Gundersen. "We are very pleased with the project completion as a whole. Cooperation and communication with the architects, the builders KTP and OKK Entrepreneurs has always been efficient and the success of Carpus is thanks to a committed, solution oriented team.

Mastermeeting - Art Meets Technology

The grand opening of the latest addition to Kongsberg Maritime's headquarters is a milestone in the nearly 200 year history of the Kongsberg Group and has been labelled 'Mastermeeting - Art Meets Technology' to highlight the focus on the building's visual design. Continuing the forward thinking behind the original design and interior of Carpus, the opening ceremony includes an art exhibition featuring extensive work by three Norwegian artists - Frans Widerberg, Ørnulf Opdahl and Kjell Nupen.

-- ooo --

Additional information about the building and the opening in Norwegian:

Bakgrunn

Torsdag 28/01 åpnet andre bygg av Kongsberg Maritimes hovedkontor, Carpus. Første del stod ferdig i 2001, og siden da har virksomheten opplevd betydelig vekst. Dette har medført bruk av brakker, telt og innleide lokaler for å dekke behovet for kontor- og lagerplass. Kongsberg Maritime har hele tiden ønsket å samle virksomheten på Kongsberg under samme tak, og utvidelsen av Carpus er et resultat av dette. Med det nye bygget er Carpus komplett. Dette er et viktig ledd i bedriftens ambisjoner for videre vekst som ledende leverandør av teknologiløsninger til offshoreindustrien og maritim virksomhet.

Åpningen av det komplette Carpus er et veldig positivt steg for Kongsberg Maritimes ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Samtidig som vi jobber oss gjennom nedgangstider, må vi også forbereder oss på oppsving i markedet. Med det nye bygget legger vi til rette for en mer effektiv driftsform og et inspirerende arbeidsmiljø, sier administrerende direktør for Kongsberg Maritime, Torfinn Kildal.

Byggeprosessen har vært preget av godt samarbeid og har foregått nærmest problemfritt. Det ble lagt ned mye og detaljert arbeid i forprosjektet, og Kongsberg Maritime, med prosjektleder Kai Gundersen i spissen, har hele tiden jobbet i tett dialog med arkitektfirmaet Ljøterud Ødegard Kongsberg AS om planleggingen av bygget. Det nære samarbeidet, og en grundig prosjektplan har bidratt til prosjektets suksess. Som et resultat utgjør de to byggene på Carpus i dag en helhet.

Vi valgte arkitektfirma Ljøterud Ødegard basert på god erfaring fra første byggefase, og vi ønsket at byggene skulle danne en helhet. Når det gjelder interiørarkitekt, falt valget på Trine Hjelle fordi hun er dristig, nytenkende og har et helt eget "sting". Vi er veldig fornøyde med prosjektgjennomføringen som helhet. Samarbeidet med arkitektene, byggherre KTP og OKK Entreprenør har fungert optimalt, med god kommunikasjon og et svært løsningsorientert team, sier prosjektleder Kai Gundersen.

Ordet Carpus kommer fra latin og betyr hånd. Hånden gjør mennesket i stand til å gripe, og vi håper det nye bygget på Carpus vil være med å bidra til at Kongsberg Maritimes ansatte fortsetter å gripe sjansene til innovasjon, vekst og samhandling også i fremtiden.

Fakta om bygget

Kongsberg Maritimes hovedkvarter, Carpus, ligger i Kongsberg Teknologipark rett utenfor Kongsberg sentrum. Siden tomten ikke muliggjorde store nok utvidelser mot syd og nord i forlengelsen av eksisterende bygg, ble løsningen å legge ny bygningsmasse parallelt. Utfordringen med dette var en gjennomgående vei mellom de to byggene, som ville resultere i 2 separate bygg. Dette ble løst ved å forbinde først byggetrinn på Carpus med nybygget via en innelukket gangbro over bakken og kulvert under bakken.

Carpus-byggene er linket cirka på midten i andre etasje så man får kortest mulig gangavstander, og opprettolder den gjennomgående veiforbindelsen. Den nye delen av Carpus blir ikke ansett som et selvstendig bygg med egen adkomst ettersom hovedinngangen til hele bygningsmassen forblir der den er. Området mellom byggene, som nå i hovedsak blir brukt til parkering, skal opparbeides til parkområde.

Ideen for materialbruk og form var at nybygget skulle ha slektskap med eksisterende bygg, men fremstå med egen sterk identitet. Interiør og farger har et eget visuelt uttrykk, og skal ikke være en kopi av Carpus første byggetrinn. Det er blitt lagt vekt på friskhet og vitalitet i siktlinjer som positiv stimulans i alle områder av bygget. Markerte, "slyngende" vindusbånd og eksponerte horisontal- og vertikalforbindelser vil bidra til å identifisere bygget.

Det nye bygget består av til sammen sju etasjer inklusive lagerkjeller. Ut fra romfunksjoner er det i hovedtrekk ett todelt bygg med en logistikkdel og en kontordel. Logistikkdelen som består av lagermottak og spedisjonsarealer er utført som et fundament for kontordelen. De fire øverste etasjene rommer kontorer og laboratorier. Bygget har et areal på nærmere 20.000 kvadratmeter og skal inneholde cirka 550 arbeidsplasser.

Det nye bygget er tilrettelagt for større interaksjon og samspill mellom bedriftens ansatte. Åpne kontorlandskap med mye lys erstatter celler og forkorter veien for informasjonsflyt og meningsutveksling. Pauseplasser danner knutepunkt for møter og uformelle samtaler, mens møterommene er supplert med alternative møbleringsformer som kan åpne for bedre dialog. Kontorarealene er også fleksible med tanke på fremtidige endringer. De består av fire blokker som er koblet sammen med et mellombygg. Hver av kontorblokkene har en kombinasjon av åpent kontorlandskap og cellekontorer.

Den lokale glasskunstneren Aino Jensen har utsmykket foajeen med en 14,5 meter høy glasskulptur med navnet "Liv". Hensikten hennes var å forsterke det eksisterende designet med den grove betongveggen og de åpne etasjene. Betongveggen ble fargevasket og danner en spennende ramme rundt søylen av glass som går fra gulv til tak og pirrer nysgjerrigheten til å heve blikket i det åpne rommet. Torsoer bryter ut, linjer skjærer gjennom, knopper og torner springer frem og illustrerer livsløpet med alle dets gleder, bekymringer og utfordringer.

Det er planmessig avsatt plass til mer kunst som vil fylles etter hvert. Bygget er konstruert med tanke på lavt energiforbruk, og er prosjektert og utført etter de nye energikravene i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, TEK 07. Kravene vil redusere det totale energibehovet i nye bygninger med gjennomsnittlig 25 prosent.

Fakta om nybygg Carpus

 • Sted: Kongsberg
 • Prosjekttype: Kontor-, laboratorie- og lagerbygg
 • Totalentreprisekostnad eks. mva: 325 millioner kroner
 • Bruttoareal: Ca 20.000 kvm
 • Byggherre: Kongsberg Teknologipark
 • Leietaker: Kongsberg Maritime
 • Totalentreprenør: OKK Entreprenør
 • Arkitekt: Ljøterud Ødegård Kongsberg ved Bjørn Aase og Hans Petter Barkost
 • Landskapsarkitekt: Hindhamar
 • Interiørarkitekt: Annet Format Interiørarkitekter ved Trine Hjelle
 • Glasskunst: Aino Jensen
 • Teknisk koordinator: Heiberg & Tveter
 • Rådgivere: RIB: Rambøll - RIG: Multiconsult - RIV: SWECO - RIE og RIBr: Norconsult
 • Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Kongsberg Entreprenør - Prefab.betong: Loe Betongelementer - Stål: Nils Løff - Stillas: Scanstillas - Ferdigbetong: Kongsberg Ferdigbetong - Montasje stenfasader: Nordisk Bygg & Montasje - Mur, puss, flis: Ole K. Karlsen MPF - Stenlegging: SL Stenlegging - Blikkenslager: Eivind Haukjem - Tak og membran: Euro Blikk og Tak - Glass og aluminium: Fasade Consult - Adgangssystem: Boon Edam - Solskjerming: Vental - Branndører: Thermax - Gulvstøp: Hæhre Gulvstøp - Maling og gulvbelegg: Buskerud Malerforretning - Parkett: Prosjektgulv - Himlinger og systeminnredning: Moelven Nordia - Innerdører: Swedoor - Rør og ventilasjon: VVS-Senteret Norge - Elektro: Forenede og Mosness Installasjon - Heis: Ribe Heis og Access Spesialheiser - Branntetting: Buskerud Brannsikring

Kapasitet nybygg

 • Kjeller: Pallelager på 3075m2 (takhøyde 5 m) kapasitet på ca. 2100 palleplasser
 • 1. etasje: Varemottak/Spedisjon på 3097m2
 • 2. eatsje. Testområde på 3313m2
 • 3. etasje Kontor og lab 2413m2
 • 4. etasje Kontor og lab 2323m2
 • 5. etasje Kontor og lab 2323m2
 • 6. etasje Kontor og lab 2323m2
 • Sum areal: ca. 20.000m2 (Totalt Carpus: 37.000m2)
 • Sum kontorer: ca. 560 stk. 9500 m2 plass i 3.-6. etasje – (Totalt Carpus: 1110 arbeidsplasser)
 • Sum besøksplasser: 72 stk
 • Sum møterom: 27 stk (totalt Carpus 58 stk)
 • Vareheiser: 8 stk over 3 etasjer, kapasitet 450 m3/2000m2. (Totalt Carpus: 550m3/2550m2)
 • Store vareheiser: 2. stk

Om åpningen

Åpningen har fått temaet "Mestermøte", hvor formålet er å understreke sammenhengen mellom kunst, kultur og teknologi. Som i kunstens verden, kreves pågangsmot, målbevissthet, innovasjon og kunnskap for å utarbeide teknologiske nyvinninger og bli av de beste i verden innenfor sitt felt. Dette er blant verdiene som danner fundamentet for Kongsberg Maritime.

Det ferdige Carpus fremstår som et kunstverk i seg selv. I tillegg vil bygget under åpningen være utsmykket med en samling av 20 malerier fra tre norske, internasjonalt anerkjente kunstnere; Frans Widerberg, Ørnulf Opdahl og Kjell Nupen. Disse er valgt ut som Kongsberg Maritimes signaturkunstnere, og flere av våre kontorbygg rundt omkring i verden er utsmykket med deres kunst.

Det å få lov til å arrangere en utstilling med Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Frans Wideberg er definitivt et mestermøte. Det er første gang trekløveret stiller ut sine malerier under samme tak. I tillegg viser begrepet "Mestermøte" til møtet mellom de tre kunstnerne og husets "mestere" – alle våre ansatte som med sin innsats, kreativitet og unike kompetanse gjør Kongsberg Maritime til en ledende bedrift.

Om kunstnerne bak utstillingen

Frans Widerberg, f.1934 Oslo: Frans Widerberg har nok i lengre tid vært den mest synlige av dagens norske kunstnere, og står som fantasiens, følelsens og vitaliteten kunstner fremfor noen. Helt siden slutten av 1960 tallet har hans fargesterke visjoner vekket enorm interesse. Mange av Widerbergs bilder handler om møter mellom mennesker, men han er også opptatt av enkeltindividet, av drømmeren som avkledd og ubeskyttet er på vei for å høste mentale erfaringer. Livslysten og begjæret er nærmest nabo med angsten og melankolien. Sommeren 2009 holdt Frans Widerberg en storartet retrospektiv utstilling i Kings Place Gallery i London

Ørnulf Opdahl, f.1944 Ålesund: Naturen i skiftende lys har hovedrollen i bildene til Ørnulf Opdahl. Vått, røft, poetisk og til tider nærmest abstrakt er hans arbeider. Vi aner naturens voldsomme kraft i møte mellom hav og himmel, lys og mørke. Hans tolkninger av vestlandsnaturen har bidratt til å fornye det norske landskapsmaleriet i tradisjon etter J.C. Dahl og Peder Balke. Opdahls slektskap med Balke ble spesielt behandlet i en utstilling på Blaafarve-verket sommeren 2006

Kjell Nupen, f.1955 i Kristiansand: Alt som 13 åring bestemte han seg for å bli maler. Nupen fikk i ung alder et mye omtalt gjennombrudd og han har i mange år vært en markant skikkelse i norsk samtidskunst. I 1970 årene var hans kunst motivert ut fra en sterk samfunnskritisk holdning. Etter hvert har tematikken endret seg til fordel for et mer poetisk og romantisk uttrykk. I Nupens arbeider kan en møte både det "ytre og indre" landskap. Kjell Nupen har vært gjesteprofessor i Shanghai og han har jobbet med arkitekten Oscar Niemeyer I Rio de Janeiro. En retrospektiv utstilling startet i Hafnarfjordur på Island våren 2006 og ble deretter vist i København før den endte på Vestfold Kunstmuseum på nyåret 2007

I tillegg til kunstutstillingen, vil den verdenskjente balansekunstneren, Eskil Rønningsbakken opptre under åpningen.

Fakta

Eskil Rønningsbakken, f. 24. juli 1979

Eskil Rønningsbakken er kjent verden over som balansekunstner. Han er mest kjent for å balansere på kanten av høye fjell, eller på line mellom høye bygninger, og som innehaver av verdensrekorden i baklengssykling.

Om Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime leverer produkter og systemer innenfor dynamisk posisjonering, navigasjon og automasjon til handelsflåten og til offshoreinstallasjoner. I tillegg leverer firmaet produkter og systemer for kartlegging av havbunnen, overvåkning, treningssimulatorer og systemer til fiskerifartøy og fiskeriforskning. Land med mye offshoreindustri er blant bedriftens viktigste markeder. Kongsberg Maritime eies av Kongsberg Gruppen, og har sitt hovedkontor på Kongsberg. Ved utgangen av 2009, hadde Kongsberg Maritime 3332 ansatte fordelt på 50 kontorer i 16 land.