KONGSBERG skal levere maritime overvåkningstjenester til Norge

Kongsberg Defence & Aerospace (‘KONGSBERG’) har blitt tildelt en kontrakt fra Etterretningstjenesten, på vegne av den norske stat, for leveranse av satellittbaserte maritime overvåkningsdata for norske interesseområder.

Etterretningstjenesten har det overordnede ansvaret for romoperasjoner og utvikling i Forsvaret. Dataene vil bli brukt av Forsvaret, samt andre norske statlige institusjoner involvert i maritim sikkerhet, som Kystverket, Fiskeridirektoratet og Tolletaten. Kontrakten omfatter fire års tjeneste fra 2025, når satellittene skal skytes opp og være operative. Kontraktens verdi er ikke offentliggjort.

De tre satellittene skal produseres av Kongsberg NanoAvionics og utstyres med Automatiske Identifikasjonssystem (AIS)-mottakere og deteksjonssystemer, levert av Kongsberg Discovery.

Satellittene vil eies av KONGSBERG og driftes av Kongsberg Satellite Services (KSAT), som vil bruke sitt internasjonale nettverk av nedlastingsstasjoner for å tilby overvåkningsdata med høy frekvens og lav responstid, både til den norske stat og til internasjonale kunder.

"Vi er stolte over å kunne tilby denne tjenesten til den norske regjeringen, samt fremtidige internasjonale partnere og kunder. Leveransen av maritime satellittdata vil forbedre KONGSBERGs totale tilbud i verdikjeden for maritim overvåkning. Gjennom en kombinasjon av in-house kapasiteter og datterselskaper dekker KONGSBERG hele verdikjeden for å tilby tjenester med neste generasjons satellitter, fra levering av våre egne mikrosatellitter og bakkestasjoner til markedsledende databehandling og analyse," sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

"Disse tre satellittene vil betydelig forbedre overvåkningskapasiteten i våre interesseområder, øke situasjonsforståelsen for statlige aktører og styrke maritim sikkerhet i nordområdene," sier viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten.

Satellittkonstellasjonen, kalt N3X, er den første i en serie satellitter som KONGSBERG planlegger å bygge og operere – optimalisert for å tilby best mulige datasett for brukerne. Satellittene vil ha ledig kapasitet utover norske interesseområder som vil være tilgjengelig for internasjonale brukere.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace