Norge anskaffer nye NASAMS luftvernsystemer

Den norske regjeringen har bestilt nye NASAMS luftvernsystemer fra Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG), som vil styrke landets forsvarsevne mot lufttrusler. Kontrakten har en verdi på opp til 4,8 milliarder kroner, inkludert opsjoner, med forventede leveranser fra 2027.

Kontrakten med Forsvarsmateriell inkluderer nye multi-missil-utskytningsramper og nye ildledersentraler for NASAMS, som erstatter utstyr tidligere donert til Ukraina.

– Luftvern er viktig for forsvaret av både Norge og Ukraina. Nå øker vi volumet og oppgraderer det eksisterende NASAMS-systemet med moderne materiell som kan skyte ned ulike mål. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon tilsier at vi må gire opp utviklingen av luftvern og oppgraderingen av NASAMS. Denne avtalen sikrer rask leveranse til Forsvaret og bidrar til å øke produksjonskapasiteten i forsvarsindustrien, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Et toppmoderne luftvernsystem er strategisk viktig for Norges forsvarsevne og er avgjørende for å beskytte våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Denne leveransen vil gi Norge den nyeste generasjonen av NASAMS, utviklet for å møte nåværende og fremtidige trusler," sa Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Kontrakten på 4,8 milliarder kroner inkluderer også en fastprisopsjon verdt 2,5 milliarder kroner for mer luftvern, med gyldighet til januar 2025. Forutsatt at opsjonen utløses, vil dermed Forsvarsmateriell i løpet av kun ett år ha inngått kontrakter og satt i gang leveranser av NASAMS-materiell til fire luftvernbatterier.

– Nå tas det betydelige grep for å sikre nasjonale interesser ved å gi Forsvaret tilgang på mer og moderne luftvern så hurtig som mulig. Dette er blant annet takket være tett og godt samarbeid mellom oss, KONGSBERG og forsvarssektoren for øvrig, sier direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell.

Om NASAMS

Det opprinnelige Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, eller NASAMS, ble levert til det norske forsvaret på 1990-tallet. I dag er det totalt 13 nasjoner i NASAMS-brukergruppen.

NASAMS' modularitet og åpne arkitektur muliggjør kontinuerlig introduksjon av ny teknologi og nye kapasiteter, noe som sikrer at systemet kan tilpasses nye trusler og oppdrag gjennom hele sin levetid. NASAMS er en av de mest fleksible løsningene på markedet og dekker et bredt spekter av luftvernbehov.

KONGSBERG har investert i utvidelse av sin egen produksjonskapasitet, og samtidig styrket båndene med de mange norske og internasjonale leverandørene som bidrar til å sikre forsvarsberedskap internasjonalt.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace

Related News

Read all our press releases