Norge anskaffer nye NASAMS luftvernsystemer

Norge har bestilt nye NASAMS luftvernsystemer fra Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG), som vil styrke landets kapasitet til å bekjempe luftangrep. Kontrakten har en verdi på rundt 1,4 milliarder kroner, og forventet leveranse er i 2026-2027.

Kontrakten med Forsvarsmateriell inkluderer nye multi-missil utskytingsenheter og ildledningssentraler for NASAMS, som erstatter utstyr tidligere donert til Ukraina. Leveransen vil gi Norge siste generasjon NASAMS, utviklet for å møte nåværende og fremtidige trusler.

- Dette er investeringer som trygger landet. Krigen i Ukraina har vist hvor viktig luftvern er, og før jul kunne regjeringen presentere en rekordbestilling av luftvern til Forsvaret. Vi har tatt ekstraordinære grep for å framskynde anskaffelsen. Kontrakten på gjenanskaffelse av donert materiell er første steg, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Et topp moderne luftvernsystem er strategisk viktig for Norges forsvarsevne og er avgjørende for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Norge var den første NASAMS-brukeren, og vi er glade for å utvide det sterke samarbeidet med denne og kommende leveranser, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace 

Det første Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, eller NASAMS, ble levert til det norske forsvaret på 1990-tallet. I dag er det for tiden 13 nasjoner i NASAMS brukergruppe.

NASAMS’ modularitet og åpne arkitektur muliggjør kontinuerlig introduksjon av ny teknologi og kapasitet, som sikrer at systemet kan tilpasses nye trusler og oppdrag gjennom hele levetiden. NASAMS er en av markedets mest fleksible løsninger og dekker et bredt spekter av luftvernbehov.

- For oss er det viktig å støtte Ukraina med nødvendig materiell, samtidig som vi må sørge for et godt rustet Norge. Dette prosjektet er gjennomført på halve tiden av et vanlig prosjektløp takket være god innsats fra alle parter. Det synes jeg er en gledelig utvikling, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

KONGSBERG har investert i å utvide egen produksjonskapasitet, og samtidig styrket båndene til de mange norske og internasjonale leverandørene som bidrar til å sikre internasjonal beredskapsevne.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace