KONGSBERG skal levere Joint Strike Missiles (JSM) til USAF

Kongsberg Defence & Aerospace ("KONGSBERG") har signert en kontrakt (‘Undefinitized Contract Action’) med United States Air Force (USAF) for leveranse av Joint Strike Missiles (JSM) til deres F-35A kampfly. Kontrakten har en verdi på inntil 141 millioner dollar, og leveransene starter i 2026.

Vi er svært glade for at US Air Force – som verdens største operatør av F-35A Lightning II – har besluttet å anskaffe JSM. JSM, kombinert med de avanserte F-35 flyene, skaper en betydelig kapabilitet, og valget til USAF befester JSM sin posisjon som et viktig strike missil for F-35A.

 Valget av JSM både av USAF og Luftforsvaret støtter fullt ut NATOs visjon om felles militære kapabiliteter for allierte nasjoner, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace. 

Om Joint Strike Missile (JSM)
Joint Strike Missile (JSM) er et luftbasert missil og er designet for å passe inn i det interne våpenrommet, og for å oppfylle komplekse oppdrag – for eksempel Anti-surface Warfare(ASuW) og landangrep. De primære målene er vanligvis godt forsvarte og strategisk viktige mål til sjøs, i kystfarvann eller på land. JSM har en ‘off-board’-, ‘on-board’- og ‘in-flight’-oppdragsevne og kan engasjere mål basert på et forhåndsdefinert sett av regler (‘Rules-of-Engagement.’)

Utviklingen av JSM ble kontrahert av Forsvarsmateriell (NDMA).

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace

Related News

Read all our press releases