KONGSBERG skal levere fjernstyrte tårn til syv nye norske flyplasser

Kongsberg Defence & Aerospace (‘KONGSBERG’) har signert en kontrakt med Avinor om å levere Kongsberg Digital Towers til ytterligere syv flyplasser i Norge.

Installasjonene inkluderer sensorer og annen teknisk infrastruktur som gjør det mulig å drifte og operere tårntjenesten fra Avinors tårnsenter i Bodø. 

Installasjonene inkluderer sensorer og annen teknisk infrastruktur som gjør det mulig å drifte og operere tårntjenester fra Avinors tårnsenter i Bodø. 

De syv nye lufthavnene er: Båtsfjord, Vadsø, Sørkjosen, Sandane, Mosjøen, Ørsta Volda og ny lufthavn i Mo i Rana. Disse planlegges satt i operativ drift fra tårnsenteret i Bodø i løpet av 2027. Avtalen inkluderer også en åttende lufthavninstallasjon, Nye Bodø Lufthavn, som skal settes i operativ drift i 2029.

Tårnsenteret i Bodø opererer i dag 11 tårn som er plassert på flyplasser forskjellige steder i Norge. I mars 2025 vil de siste tårnene i første fase i Remote Towers-programmet settes i drift fra tårnsenteret. Samtidig vil Remote Towers-systemet oppgraderes slik at hver arbeidsposisjon vil kunne operere inntil tre lufthavner samtidig.

- RT-programmet er strategisk svært viktig program for Avinor. Erfaringene med fjernstyrt drift er meget gode, og konsernstyret i Avinor besluttet i februar i år å utvide RT-Programmet med syv nye tårn, skriver Avinor i en pressemelding.

I 2015 inngikk Avinor en avtale med KONGSBERG om å utvikle en fjernstyrt tårnløsning for flyplasser i Norge. I løpet av 2027 er det planlagt at 21 flyplasser skal opereres fra Avinors fjernstyrte tårnsenter.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace

Related News

Read all our press releases