KONGSBERG signerer utviklingskontrakt for Supersonic Strike Missile (3SM)

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) signerte i dag en kontrakt med Forsvarsmateriell for den første utviklingsfasen for det nye tysk-norske missilsystemet Supersonic Strike Missile (3SM).

Supersonic Strike Missile er neste generasjons missilsystem, og skal brukes på fremtidige fartøy fra 2035. KONGSBERG og Norge har en lang historie med å utvikle avanserte missilsystemer, og det nye missilsystemet vil bidra til å opprettholde og videreutvikle den eksisterende kompetansen innen missilteknologi. Kontraktsverdien for den første utviklingsfasen er på opp til 1,5 milliarder kroner.

- Missilprosjektet 3SM viser hvordan samarbeid på tvers av landegrenser og industri bidrar til å styrke forsvarsevnen i Norge, Tyskland og allierte land. Tett samarbeid mellom industri, myndigheter og forskningsinstitusjoner danner grunnlaget for innovasjon og nye arbeidsplasser, samtidig som vi beholder vår posisjon som verdensledende innen missilproduksjon, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace. 

KONGSBERG har fått oppdraget som kontraktspartner og leder for industrien, med betydelig involvering av tyske og norske underleverandører. KONGSBERG, Diehl Defence og MBDA Deutschland har dannet et partnerskap for å gjennomføre utviklingen. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Nammo vil også bidra i prosjektet.

- Norge har en lang historie med å utvikle avanserte missilsystemer, og det er viktig at vi opprettholder og videreutvikler den eksisterende kompetansen og posisjonen Norge har innen missilteknologi. Det å få Kongsberg Defence & Aerospace på plass som ny kontraktspartner og leder for industrien, er et viktig steg i utviklingen av et nytt slagkraftig våpensystem for bekjempelse av sjømål. Kongsberg har en lang og betydelig erfaring innen dette fagfeltet, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Det nye supersoniske missilet er et felles tysk-norsk utviklingsprosjekt, der Norge er den ledende nasjonen. Sjømålsmissilet skal bidra til å ivareta suverenitet og territoriell integritet ved å styrke Forsvarets avskrekkingsevne, ved å forbedre evnen til å engasjere mål på lange avstander. Missilsystemet skal brukes på norske og tyske marinefartøy. Det utvikles også for å kunne tas i bruk i andre NATO-land og andre nære allierte.

KONGSBERG og Norge utviklet Naval Strike Missile (NSM) på 2000-tallet. Missilsystemet er i dag valgt av 13 land, inkludert Norge, Tyskland og USA. Når 3SM tas i bruk midt på 2030-tallet, vil det være komplementært til NSM.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace

Related News

Read all our press releases