KONGSBERG investerer i økt produksjonskapasitet for missiler

Finansiell støtte fra norske myndigheter og EUs ASAP-program bidrar til at Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) investerer mer enn NOK 640 millioner i økt produksjonskapasitet for missiler.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har økt behovet for å sikre tilgjengelighet og forsyning av ammunisjon og missiler. EU-kommisjonen lanserte i fjor ASAP (Act in Support of Ammunition Production) for å støtte industriens evne til å øke produksjonskapasiteten for ammunisjon og missiler.

KONGSBERG har de siste årene tatt flere grep for å øke produksjonen. Selskapet har blant annet investert i en ny missilfabrikk på Kongsberg, som åpner til sommeren. Nå utvides kapasiteten ytterligere – med støtte fra EU og Norge.

KONGSBERGs investeringer inkluderer blant annet mer utstyr og maskiner for å øke kapasiteten i den nye missilfabrikken, og et nytt anlegg for økt produksjonskapasitet av sensorkomponenter. I tillegg kommer investeringer direkte i leverandørkjeden, for å sikre fremtidige forsyninger.

Til sammen planlegger KONGSBERG å investere NOK 640 millioner, hvorav norske myndigheter bidrar med NOK 200 millioner og EU med EUR 10 millioner.

- Støtte fra norske og europeiske myndigheter bidrar til at vi kan iverksette konkrete tiltak for å ytterligere forsterke KONGSBERGs missilproduksjonskapasitet, redusere ledetider og styrke leverandørkjeden, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace

Naval Strike Missile (NSM) er i dag i bruk av 14 nasjoner, hvorav 11 fra NATO eller EU. De nye investeringene vil forsterke det allerede tette samarbeidet for NSM-produksjon på tvers av landegrensene i Europa, gjennom å videreutvikle dette til et enda mer motstandsdyktig missiløkosystem, for å sikre forsyning og beredskap.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace

Related News

Read all our press releases