Q1 2024: 26 prosent vekst og EBIT på 1,46 milliarder kroner i kvartalet  

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) fortsatte den gode trenden og leverte vekst, solide resultater og god ordreinngang i 1. kvartal 2024. Book/bill over 1 i alle forretningsområdene gir fortsatt vekst i ordrereserven som økte til NOK 90,2 milliarder.

– Vi har levert et kvartal med vekst og gode resultater. De viktigste nøkkeltallene utviklet seg i den retningen vi har forutsett og vi har, med god ordreinngang og økt ordrereserve, lagt grunnlaget for fortsatt positiv utvikling i årene fremover, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i KONGSBERG.

Ordreinngangen i første kvartal 2024 ble BNOK 12,7 tilsvarende en book/bill på 1,11. Driftsinntekter ble BNOK 11,45 mot BNOK 9,09 i første kvartal 2023, en økning på 26 %. EBITDA ble BNOK 1,82, opp fra BNOK 1,36 i første kvartal 2023 og EBITDA-marginen ble 15,9 % mot 14,9 % i første kvartal 2023. EBIT ble BNOK 1,46, opp fra BNOK 1,02 i første kvartal 2023 og EBIT-marginen ble 12,8 %, opp fra 11,2 % i første kvartal 2023.

Sterk vekst i alle forretningsområdene

Det var god vekst i alle forretningsområdene i 1. kvartal sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2023. Veksten var størst i Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace, som økte driftsinntektene med henholdsvis NOK 778 og NOK 1 394 millioner. Det var god vekst også i Kongsberg Discovery og Kongsberg Digital, som økte driftsinntektene med henholdsvis 16 prosent og 34 prosent.  

Samlet signerte konsernet ordrer for over NOK 12,7 milliarder i 1. kvartal og økte ordrereserven til NOK 90,2 milliarder. Alle forretningsområdene leverte book/bill over 1 og bygget ordrereserve i kvartalet.

Ordrereserven vokser og missilkapasiteten blir ytterligere utvidet

Missildivisjonen i Kongsberg Defence & Aerospace vil i løpet av 2. kvartal påbegynne overflyttingen av missilproduksjonen til nye og moderne fasiliteter. Ordrereserven i divisjonen er nå i underkant av NOK 35 milliarder, noe som legger til rette for fortsatt betydelig vekst fremover. KONGSBERG annonserte i mars at det vil investeres ytterligere MNOK 640 i økt produksjonskapasitet for missiler. Investeringen skjer med støtte både fra norske myndigheter og EUs ASAP-program som bidrar med henholdsvis MNOK 200 og MEUR 10 av investeringen.

 – Behovet for ytterligere økt produksjonskapasitet er en bekreftelse på at beslutningen som ble tatt om utvikling av nytt sjømålsmissil i 1995 har blitt en suksess. Vi har allerede skalert produksjonen opp betydelig i eksisterende fasiliteter og med den nye fabrikken vil vi være i stand til å levere større volumer mer effektivt. Dette er nødvendig da vi ser betydelig merpotensiale utover de kontraktene vi allerede har sikret, sier Håøy.

Q1 2024 Kvartalsrapport

Vennligst last ned vår Kvartalsrapport Q1 2024 (på norsk/engelsk) ved å klikke på lenkene nedenfor

De viktigste markedsdriverne er bærekraft og sikkerhet

De viktigste overordnede markedsdriverne for KONGSBERG er bærekraft og sikkerhet. Konsernet er eksponert mot disse driverne i alle forretningsområdene gjennom store markedssegmenter.

 – Samtidig som sikkerhetssituasjonen, spesielt i verden, har forverret seg de siste årene skal verden løse betydelige klimautfordringer. Omstillingen til grønnere energi og mer effektiv utnyttelse av den energien vi har tilgjengelig er nøkkelfaktorer for å lykkes med dette. KONGSBERG har betydelig eksponering mot offshore energiproduksjon fra tidligfasestudier til transport og energiutnyttelse. Vi investerer betydelige ressurser i, og opplever stor etterspørsel etter systemer og produkter fra våre forretningsområder som kan bidra til å løse flere av disse utfordringene, sier Håøy. 

Vil fortsette veksten og levere solide resultater

– Aktivitetsnivået og resultatene vi leverte i årets første kvartal bygger på en kombinasjon av flere tiårs målrettet satsing, evne til å gripe muligheter, tilpasninger og prioriteringer. Vi vet at valgene vi tar i dag er retningsgivende for både oss og generasjonene som kommer etter oss. Dersom verden skal løse sine sikkerhets- og suverenitetsutfordringer og samtidig nå ambisjonen om «net zero» innen 2050 må endringer skje raskere. Teknologi er løsningen på mange av utfordringene og KONGSBERGs ambisjon er å være en viktig bidragsyter til denne omstillingen. Vi opplever sterk etterspørsel og stor tillit fra våre kunder. I tillegg har vi en rekordhøy ordrereserve. Dette gjør meg trygg på at vi vil fortsette veksten og levere solide resultater også i 2024, avslutter Håøy.

Comments on the Q1 2024 results

Bidrar med løsninger til utfordringene verden står overfor

2024 har startet slik vi avsluttet 2023 med høy aktivitet og effektiv prosjektgjennomføring. Verden er fortsatt preget av uro og uforutsigbarhet, og vi opplever at sikkerhet og bærekraft står høyt på den internasjonale agendaen. Våre kunder anerkjenner KONGSBERG som en aktør som bidrar med løsninger til utfordringene verden nå står overfor.

Ronny Lie
Chief Communication Officer, Kongsberg Gruppen ASA
Jan Erik Hoff
Group Vice President, Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA