KONGSBERG signerer avtale med Polen om leveranse av Naval Strike Missile kystforsvarssystem til en verdi av ca. 16 milliarder NOK

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har blitt tildelt en kontrakt av det polske forsvarsdepartementet på leveranse av fire NSM (Naval Strike Missile) Coastal Defence System (CDS) skvadroner til en verdi av ca. 16 milliarder NOK.

Polen var den første nasjonen som anskaffet NSM CDS-kapasiteten i 2008, og deretter utvidet med en ekstra skvadron i 2014. Kontraktstildelingen bygger på mer enn et tiår med vellykket samarbeid mellom KONGSBERG, den polske regjeringen og polsk industri. Den nye leveransen vil fortsette inn i 2030-årene.

– Dette er den største enkeltkontrakten i KONGSBERGs historie, og en viktig milepæl i vår mer enn 200 år lange historie. Polen har vært en langsiktig partner, og vi er stolte av å signere denne avtalen. Med den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa, er Polen fast bestemt på å sikre viktige forsvarsevner, og for KONGSBERG som en industripartner, sikrer dette forutsigbarhet til å investere og fortsette å bygge kapasitet for å innfri disse behovene, sier Konsernsjef i KONGSBERG, Geir Håøy.

– Kystforsvarssystemet NSM spiller en betydelig rolle i å støtte nasjoners evne til å forsvare sitt territorium og sine borgere. Vi er stolte av å støtte Polen i å bygge opp en slik kapasitet. Besluttsomheten vist av det polske forsvarsdepartementet ved å anskaffe flere NSM CDS, er et tegn på tillit og bekrefter at vårt system representerer den mest effektive, tilgjengelige kapasiteten, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Kystforsvarssystemet bruker NASAMS kommando- og kontrollsystem med NSM-kontrollfunksjonalitet. Polsk industri vil bidra til vesentlige deler av omfanget, inkludert kommunikasjonssystemet, kjøretøyene og deler av kommando- og kontrollsystemet, samt delta i systemintegrasjonsaktiviteter.

Som en del av kontrakten vil KONGBSERG gi opplæring og teknisk støtte, inkludert simulatorer, for å muliggjøre at polsk personell kan utføre vedlikeholdstjenester i Polen.

NSM kan skytes ut fra både land- og sjøbaserte plattformer og er allerede i bruk av, eller under leveranse til, 12 land. NSM er en femte generasjons Strike Missile og regnes som det mest avanserte sjømålsmissilet i verden, opprinnelig utviklet av KONGSBERG for den norske marinen. Missilets teknologiske design gjør den vanskelig å oppdage, og søkesystemet muliggjør autonom målgjenkjenning.

Kontrakten avhenger av godkjent eksportfinansiering. Finansieringen forventes ferdigstilt i løpet av noen få uker.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace