KONGSBERG, Norge og Tyskland skal utvikle nytt supermissil

Den norske regjeringen har annonsert at den setter i gang utviklingen av neste generasjons sjømålmissil, i samarbeid med Tyskland og med Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) som den ledende industrielle partneren.

KONGSBERG har utviklet dagens Naval Strike Missile (NSM) og vil spille hovedrollen i utviklingen av det nye sjømålmissilet, som skal komplementere NSM, ifølge en melding fra Forsvarsdepartementet. Det nye missilet vil bli kalt SuperSonic Strike Missile (3SM) Tyrfing og skal etter planen være klart i 2035.

- Utviklingen av norske missiler er en suksesshistorie. Norsk forsvarsindustri, med KONGSBERG i spissen, har unik kompetanse og produserer missiler i verdenstoppen. Prosjektet vil bidra til å videreutvikle den strategisk viktige teknologikompetansen, slik at vi også i framtiden kan utvikle missiler som er attraktive for andre NATO-land og nære allierte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.  

– Det nye missilprosjektet vil sikre at Norge beholder sin posisjon som verdensledende innen missilproduksjon, basert på sømløst samarbeid mellom industri, myndigheter og forskningsinstitusjoner. Prosjektet vil skape nye norske arbeidsplasser, samtidig som det vil styrke Norge og allierte lands forsvarsevne, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Dagens NSM ble utviklet tidlig på 2000-tallet og levert til det norske forsvaret fra 2011 til 2015. I dag er missilet valgt av 13 land. Utviklingen av det nye missilet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Tyskland og er planlagt brukt blant annet på marinefartøy i begge land.

Regjeringen foreslår å igangsette og fullføre en innledende prosjekteringsfase av prosjektet, før den kommer tilbake til Stortinget med anbefaling om å fortsette utviklingen av det nye missilet.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace