Kongsberg Defence & Aerospace og FFI styrker samarbeidet

Kongsberg Defence & Aerospace og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har signert en fornyet rammeavtale for samarbeid, som gir utvidede muligheter for å gjennomføre prosjekter som bidrar til å styrke Forsvarets evne.

Kongsberg Defence & Aerospace og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har signert en fornyet rammeavtale for samarbeid, som gir utvidede muligheter for å gjennomføre prosjekter som bidrar til å styrke Forsvarets evne.

FFI og Kongsberg Defence & Aerospace har arbeidet sammen på en rekke prosjekter i flere tiår, f.eks. på utvikling av søketeknologi for missiler, som i dag brukes av Norge og en rekke allierte. Den nye avtalen åpner for et bredere samarbeid innenfor et standardisert rammeverk.

– Vi er glade for å videreføre det gode og lange samarbeidet med FFI i denne avtalen. Det er viktig for forsvarssektoren og for den norske forsvarsevnen at vi benytter oss av de beste tilgengelige kompetansemiljøene i landet, noe vårt samarbeid er et godt eksempel på, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

– Det er viktig at forskningen som gjøres ved FFI kan få en effekt for Forsvaret og bidra til utvikling av norsk forsvarsindustri. Denne avtalen bygger på vårt lange og gode samarbeid med Kongsberg Defence & Aerospace, og vil bidra til at forskning fra FFI kan komme Forsvaret til gode og styrke norsk forsvarsindustri, sier Kenneth Ruud, administrerende direktør i FFI.

FFI samarbeider med Forsvaret, Forsvarsdepartementet, industrien og forskningsinstitusjoner i inn- og utland for å nå målet om å tilføre hele forsvarssektoren kunnskapen den behøver for å møte nåværende og framtidige utfordringer.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace