KONGSBERG bygger nytt depot for vedlikehold av F-35 i Norge

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har sammen med Forsvaret besluttet å bygge et nytt depot for vedlikehold av skrog på de norske F-35-kampflyene i Rygge.

KONGSBERG investerer omkring 500 millioner kroner i det nye depotet, som vil være del av den globale vedlikeholdsløsningen og bidra til styrket nasjonal kompetanse og økt operativ tilgjengelighet på den norske F-35-flåten, når det står ferdig i andre halvdel av 2025.

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) vil stå for bygging og drift av depotet, som vil utføre fremtidig vedlikehold, oppgraderinger, modifikasoner og forbedringer av F-35 gjennom flyenes levetid.

Brukervedlikehold av F-35 vil fortsatt utføres av Luftforsvaret på hovedbasen på Ørland, mens tungt vedlikeholdsarbeid vil gjennomføres på det regionale depotet i Cameri, Italia, i samsvar med norske forpliktelser i det flernasjonale F-35- programmet.

– Etablering av vedlikeholdsdepot i Rygge bidrar til å beholde og videreutvikle kompetanse og kapasitet til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av norske jagerfly i henhold til Forsvarets behov og prioriteringer, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

– I tillegg til å ivareta kompetanse som er bygget opp over flere tiår styrker avtalen vår posisjon som leverandør av vedlikeholdstjenester i forsvarssektoren, i tråd med vår strategi. Fra det nye depotet vil vi også kunne utføre vedlikeholdsoppdrag på andre nasjoners F-35, sier Lie.

KAMS' motordepot for vedlikehold og oppgradering av F-135-motorer til F-35 har vært i drift i Rygge siden 2020. Arbeidet gjøres på oppdrag for Pratt & Whitney. I tillegg til motordepotet gjør man også testing av F-135 motorer etter gjennomført vedlikehold i Rygge.

Photo of F-35: Onar Digernes Aase / Forsvaret
Photo of F135-engine: Pratt & Whitney

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace