Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace utvikler ny taktisk radio

Forsvarsmateriell (FMA) har tildelt Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) en kontrakt for å utvikle taktisk radiomateriell, eller Combat Net Radio, for det norske Forsvaret. Kontraktsverdien er på 320 millioner kroner i første fase, som dekker utvikling samt leveranse av et mindre antall radioer.

Sikker kommunikasjon gjennom nye taktiske radioer er en viktig del av moderniseringen av kampnær IKT til Forsvaret. Forsvarsmateriell har inngått en langsiktig avtale med KONGSBERG om leveranse av taktisk radiomateriell til erstatning for dagens materiell. Anskaffelsen er primært til bruk i landdomenet, og skal bidra til opprettholdelse og utvikling av nasjonal kapasitet, og kompetanse på taktisk radio til militært bruk.

Leveransen er en del av program Mime, som omfatter kampnær IKT til Forsvaret og som har definert operative krav og designløsning til et nytt taktisk radiosystem, kalt THOR.

- Vi ser frem til at vi sammen med Forsvaret og FMA skal utvikle og levere en taktisk radio som er kompatibel med eksisterende systemer og klar for videreutvikling med fremtidens teknologier, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

KONGSBERG har i samarbeid med Forsvaret, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og FMA i flere tiår utviklet svært robuste kapasiteter innen kommunikasjon, som mestrer de krevende topografiske og klimatiske forholdene vi har i Norge.


- For oss har det vært viktig å finne en fremtidig løsning som kan dekke sektorens behov for en taktisk radiokapasitet med gjenbruk av teknologien som tidligere er utviklet og levert Forsvaret, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell. Vi har jobbet tett med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i tilknytning til denne leveransen, slik at Forsvaret får den beste utrustningen som dekker dagens og fremtidens behov.

Avtalen beskriver flere mulige faser, hvor utvikling og lavvolum produksjon av kjøretøysradio THOR VRM (Vehicle Radio Module) er første avtalte fase. Framtidige mulige faser inkluderer serieleveranser, videreutvikling av programvare samt vedlikeholdsstøtte.

- Det tette samarbeidet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien er viktig for å få på plass systemer som blir vellykkede hos brukeren. Industriens dialog med Forsvaret og dette «trekantsamarbeidet» gir oss moderne teknologi for å gjøre Forsvaret enda mer operativt, sier Anne Marie Aanerud, statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace