Forsvarets ildledningssystem for artilleri og bombekastere skal videreutvikles

Kongsberg Defence & Aerospace har undertegnet kontrakt med Forsvarsmateriell om å videreutvikle Forsvarets digitale ildledningssystem ODIN FSS de neste tre årene.

Ildledningssystemet Odin FSS støtter skarpe oppdrag på forskjellige våpenplattformer samtidig. Den digitale ildkjeden knytter sammen alle rollene i ett system – fra de som identifiserer målene til beslutningstakerne og de som betjener våpensystemene.

- Med denne avtalen vil vi kunne levere raskere og riktigere funksjonalitet til Forsvaret. Utviklingen av ildledningssystemet Odin FSS er et godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom Forsvaret, industrien, Forsvarets forskningsinstitutt og anskaffelsesmyndigheten helt tilbake til 1970-tallet. Nå tar vi steget videre mot et enda tettere samarbeid, sier Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Kontrakten har en verdi på 13,6 millioner kroner. I tillegg kommer kostnadene for funksjonsutvidelser i kommende anskaffelsesprosjekter, noe som vil øke kontraktsverdien til 60-90 millioner kroner.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace