Det Internasjonale Ukrainafondet (IFU) bestiller C-UAS anitdronesystemer fra KONGSBERG

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har signert en kontrakt med det britisk-ledede Internasjonale Ukrainafondet (IFU) for levering av antidronesystemer, eller Counter Uncrewed Aerial Systems (C-UAS), til Ukraina.

Leveransen består av flere CORTEX Typhon-systemer, som er utviklet for å motvirke et bredt spekter lufttrusler enten ved å gjøre fysisk skade eller på annen måte deaktivere trusselen. Kontraktsverdien er GBP 56 millioner, eller ca. 750 millioner kroner.

– Denne leveransen vil styrke ukrainsk antidronekapasitet signifikant og bidra til å beskytte ukrainsk befolkning og infrastruktur, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

CORTEX Typhon C-UAS er basert på programvare og maskinvare fra Teledyne Flir og KONGSBERG, inkludert overvåkingssystem og KONGSBERG Remote Weapon Station (RWS) og CORTEX Integrated Combat Solution (ICS).
Som en del av leveransen har den norske regjeringen donert Dingo 2 kjøretøyer, KONGSBERG RWS og våpen.

Det internasjonale Ukrainafondet (IFU) ble etablert av Storbritannia og internasjonale partnere for å identifisere og erverve kritiske kapabiliteter og levere dem raskt til Ukraina. Norge og Storbritannia er blant mange nasjoner som har bidratt til fondet.


Photo Credit: Norwegian Armed Forces / FORSVARET

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace