SPANIA VELGER NAVAL STRIKE MISSILE

KONGSBERG har mottatt en bekreftelse fra den spanske marinen om at de har valgt å anskaffe Naval Strike Missile (NSM) som erstatning for Harpoon missilet når dette fases ut.

Den spanske marinen planlegger å utstyre både eksisterende F-100 fregatter og nye F-110 Fregatter med NSM. Ytterligere informasjon vil bli annonsert når kontrakt er inngått.

KONGSBERG har ikke anledning til å gi ytterligere kommentarer om potensielt omfang av kontrakten.