KONGSBERG og Lockheed Martin signert kontrakt på nye luftovervåkingsradarer til Norge

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) og Lockheed Martin har signert en kontrakt der KONGSBERG er underleverandør på leveransen av 8 stk TPY-4 radar til Langtrekkende luftovervåkingsradarer til Norge.

Med denne kontrakten på ca 900 MNOK vil KONGSBERG være en betydelig partner og leverandør til Lockheed Martin i leveransene til Norge på langtrekkende luftovervåkningsradarer. KONGSBERG vil ha leveranser av både hardware, software, gjennomføre sammenstilling av radarene i Kongsberg samt ha en sentral rolle i installasjon og overlevering på radarposisjonene rundt om i hele Norge.

- Vårt sterke forhold til Lockheed Martin viser viktigheten av å bygge langvarige og solide partnerskap for å støtte både nasjonale og internasjonale kunder. Sammen skal vi levere verdensledende produkter innenfor radarteknologi til det norske Forsvaret. Kontrakten gir viktige og gode effekter for bedrifter også utenfor KONGSBERG, sier administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie.

TPY-4 er en moderne multirolleradar som kan integreres sømløst i eksisterende luftforsvarssystemer. Radarene produseres for det amerikanske luftforsvaret, men er godkjent for eksport til det internasjonale markedet. Radaren er heldigital og utnytter avansert radarprosesseringsteknologi. Den digitale teknologien gir en fleksibilitet til å tilpasse radaren til oppdrag, trusler og operasjonsmiljø, samt den vil kunne tilpasses fremtidige, avanserte trusler gjennom software oppgraderinger. Radaren kan opereres stasjonært, men er også designet for å være flyttbar.

- TPY-4 er en radar for Norge med lav risiko siden radaren allerede er i produksjon. Vi er takknemlige for å ha blitt valgt til å trygge Norge og det norske folk gjennom våre leveranser, sier Rick Herodes, Programsjef Ground Based Air Surveillance Radars hos Lockheed Martin. Norge følger US Air Force som første NATO partner for denne radaren, og vi ser frem til ytterliggere internasjonale partnerskap i nær fremtid, sier Herodes.

- Igjennom denne kontrakten bygger vi videre på viktig og eksisterende teknologi. Produktporteføljen vår blir sterkere som igjen gir de beste løsningene for Forsvaret. Slike satsninger gir også muligheter for andre teknologiske videreutviklinger innen nye områder. Det er svært gledelig at vi kan gjøre dette i felleskap med vår partner Lockheed Martin der vi kan utnytte hverandres styrker for å ta frem morgendagens teknologiske løsninger, sier EVP Kjetil Reiten Myhra, KONGSBERG.

I 2018 signerte Lockheed Martin og KONGSBERG en teamingavtale for samarbeid om leveranser av TPY-4 radarer til internasjonale kunder. Lockheed Martin har fra før en sentral rolle i leveranser av langtrekkende radarer i verden, og teamingavtalen legger til rette for et viktig bidrag fra KONGSBERG i årene fremover.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace