FORSVARSMATERIELL BESTILLER YTTERLIGERE NAVAL STRIKE MISSILES

22. desember, 2022 - Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har signert en endringskontrakt med Forsvarsmateriell (FMA) for den pågående anskaffelsen av Naval Strike Missile (NSM) til Sjøforsvaret.

Endringskontrakten er på MNOK 604, og innebærer ytterligere leveranser av NSM til Norge. Den norske anskaffelsen av NSM er en del av det norsk-tyske missilsamarbeidet, der nasjonene samarbeider om anskaffelse av NSM.
KONGSBERG setter pris på det gode samarbeidet med FMA, og ser frem til det videre arbeidet med leveranser til Sjøforsvaret.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace