KONGSBERG tildelt utvidelse av CROWS rammekontrakt

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) er tildelt en utvidelse av CROWS rammekontrakten inngått med det amerikanske forsvaret 14 september 2018.

Utvidelsen har en verdi på om lag 500MUSD og er avhengig det amerikanske forsvaret sine fremtidige behov og tildelinger. Med denne utvidelsen kommer KONGSBERG til å fortsette utviklingen og leveranser av avanserte våpenstasjoner til det amerikanske forsvaret.

- CROWS har blitt en avgjørende kapasitet for beskyttelse av amerikanske soldater og er i bruk på et bredt spekter av militære plattformer. Denne kontrakts utvidelsen muliggjør fortsatte leveranser av systemer og utvikling av nye operative konsepter og løsninger i samarbeid med vår kunde, uttaler Pål E Bratlie, Executive Vice President, Kongsberg Defence and Aerospace.

Etter 14 sammenhengende år som leverandør av CROWS til det amerikanske forsvaret vil KONGSBERG med denne utvidelsen av rammekontrakten fortsette å støtte det amerikanske forsvaret med leveranse av nye systemer, kapasiteter og løsninger for å møte morgendagens operative krav samtidig som at den allerede leverte flåten av våpenstasjoner vedlikeholdes og holdes a-jour.

Med mer enn 20,000 systems solgt til 26 forskjellige land er KONGSBERG den ledende leverandør av våpenstasjoner i verden.

For mer informasjon:

Ronny Lie, Chief Communication Officer, Kongsberg Gruppen ASA,

Tel.: (+47) 916 10 798.

Jan Erik Hoff, GVP Investor Relations, Kongsberg Kongsberg Gruppen ASA,

Tel.: (+47) 991 11 916.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt ledende teknologikonsern som leverer operasjonskritiske systemer og løsninger med ekstrem ytelse til kunder som opererer under ekstremt utfordrende forhold. Vi jobber med nasjoner, selskaper og forskningsmiljøer for å flytte grensene for teknologiutvikling i de industriene hvor vi er til stede; som offshore og energi, handelsflåten, forsvar og romfart, og mer. KONGSBERG har om lag 11,000 ansatte i mer enn 40 land, med en total omsetning på NOK 25.6bn i 2020.

Følg oss på: kongsberg.com, Facebook, Twitter og LinkedIn