KONGSBERG med god start på 2021

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) startet året med et forbedret driftsresultat, tross noe lavere omsetning, sammenliknet med første kvartal i 2020. Det var god ordreinngang i både forsvar og maritim.

Konsernets book/bill endte på 1,2 og er drevet av en betydelig kontrakt for leveranse av deler til F-35 og en stor kontrakt innen offshore vind, som er et interessant segment for KONGSBERG.

  1. kvartal:
  • Ordreinngangen ble MNOK 7.643 mot MNOK 6.812 i første kvartal i 2020, en økning på 12,2%
  • Driftsinntektene ble MNOK 6.364 mot MNOK 6.678 i første kvartal i 2020, en nedgang på 4,7%
  • EBITDA ble MNOK 883 mot MNOK 643 første kvartal i 2020, en økning på 37,3%
  • EBITDA-marginen ble 13,9% mot 9,6% i første kvartal i 2020

— Resultatene i 1. kvartal 2021 bekrefter den solide utviklingen vi har sett de siste årene. Vi vokser videre innen forsvar, med god lønnsomhet, og vi ser en positiv resultatutvikling innen maritime, til tross for redusert omsetning knyttet til et generelt utfordrende nybyggingsmarked for fartøy. Vi fortsetter utrullingen av våre digitale løsninger, som vi ser et stort potensial for fremover, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Solide maritime marginer og fokus på bærekraftige løsninger

Kongsberg Maritime (KM) fortsetter den gode utviklingen, og leverte 11,2 prosent EBITDA margin i kvartalet, opp fra 8,6 prosent i første kvartal i 2020. Dette skyldes blant annet gjennomgående styrket drift for forretningsområdet, gunstig sammensetning av prosjekter samt reduserte kostnader. Book/bill for KM ble 1,06 i kvartalet.

— Det maritime markedet er fortsatt krevende, men KMs marginer forsetter å utvikle seg i positiv retning, som følge av de grepene som er tatt. Forretningsområdet satser også videre på mer miljøvennlige løsninger, samtidig som industrien reguleres strengere. Dette gir nye markedsmuligheter, og vi opplever stigende interesse blant kunder og partnere, sier Håøy.

KM sikret i kvartalet flere kontrakter hvor bærekraftig teknologier står sentralt; blant annet leveranse til det maritime skoleskipet MS Gann, samt design og leveranser til et lavutslippsfartøy for fisketransport til rederiet Sølvtrans. I tillegg signerte forretningsområdet en kontrakt på en omfattende, integrert teknologipakke verdt MUSD 40 til et installasjonsfartøy for vindturbiner (Wind Turbine Installation Vessel, WTIV), bestilt av det amerikanske energiselskapet Dominion Energy.

— Offshore vind er i vekst, og fremover vil det være behov for flere avanserte fartøy til dette markedet. Med vår betydelige teknologibase, har vi en sterk posisjon også inn mot denne sektoren, sier Håøy.

Vekst og økt ordreserve for forsvar

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har god vekst i første kvartal, og omsetningen øker med 21 prosent sammenlignet med første kvartal 2020. Forretningsområdet leverer omsetningsvekst og forbedrer EBITDA i alle divisjoner. EBITDA-marginen endte på 20 prosent, mot 11,9 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.

— Det gode driftsresultatet er en følge av solid og effektiv prosjektgjennomføring, samt gunstig prosjektsammensetning. Vi har vekst i alle forretningsområder, en solid ordrereserve og er samtidig godt posisjonert fremover. Kontrakten for leveranse av deler til kampflyet F-35, ble signert i mars. Den sikrer leveranse til ytterligere 500 fly, i tillegg til de 1000 som er kontraktsfestet fra før. Dette posisjonerer oss i tillegg godt for fremtidige produksjonspartier, sier Håøy.

Det ble også signert kontrakt med Forsvarsmateriell for oppgradering av Norges NASAMS-system, verdt MNOK 266. I tillegg har KONGSBERG fått avrop på rammeavtalen for leveranse av Naval Strike Missiles (NSM) til den amerikanske marinens «Over The Horizon-program».

KDA hadde en ordrereserve på MNOK 24 470 ved utgangen av kvartalet.

Vurderer fremtidige modeller for KDI

Siden Kongsberg Digital (KDI) ble etablert i 2016 har området etablert seg som en ledende aktør innen flere digitale segmenter. Hoveddelen av satsningen i KDI bygges etter en Software as a Service (SaaS) forretningsmodell, hvor brukeren betaler for tjenestene gjennom abonnement. Den relative andelen SaaS-innteker i KDI er foreløpig lav, men raskt voksende.

—To viktige satsinger for KDI er områdene for dynamiske digitale tvillinger, hvor KDI blant annet har betydelig rammeavtale med Shell, og skyløsningen Vessel Insight hvor KDI har avtaler med flere ledende aktører. Etterspørselen etter løsningene er økende, sier Håøy.

— Fasen KDI nå er inne i gjør det naturlig å vurdere både fremtidige partnere og andre modeller for å fullt ut realisere potensialet KONGSBERG ser i KDI. Herunder vurderes også på sikt en børsnotering av området, sier Håøy.

Godt posisjonert fremover

– Aktører gjennom hele verdikjeden viser en formidabel tilpasningsevne i en situasjon som vi er forberedt på at vil påvirke oss også de neste kvartalene. Likevel forventer jeg at vi vil fortsette å vokse innen forsvar, og også på det digitale området, da det siste året på mange måter har bekreftet og forsterket behovet for digitale og fjernstyrte løsninger. På den maritime siden er markedene fremdeles til dels meget utfordrende, men vi har aldri vært bedre posisjonert for en oppgang i markedet. Det samlede bildet viser et konsern som står stødig, med posisjoner som gir trygghet og solide forventninger for fremtiden, sier Håøy.