BLI MED Å SETTE

FREMTIDEN I SYSTEM.

Våre ledige stillinger innen Systems Engineering:

Systems Engineering – for deg som vil utgjøre en forskjell.

Forestill deg at du kan bidra til å utvikle et tryggere og sikrere miljø for beslutningstaking innen forsvar og sikkerhet.

Eller å dykke inn i komplekse systemer som leverer pålitelig og kritisk informasjon for jordobservasjon og havovervåkning. 

Forståelsen for hvordan alle brikkene passer inn i det store bildet

er selve kjernen i Systems Engineering. Fugleperspektivet som holder kaoset under kontroll. 

Systemingeniørene i Kongsberg Defence & Aerospace jobber med utvikling av produkter og teknologi som bidrar til å beskytte mennesker og infrastruktur over hele verden.

Ny, banebrytende teknologi

og innovative prosjekter, komplekse og integrerte systemer som krysser flere teknologiske og faglige domener er en del av hverdagen i Kongsberg Defence & Aerospace. 

Her er muligheten til å jobbe i tverrfaglige team ikke bare en mulighet, men en forutsetning. 

Har du evnen til å se det store bildet og hvordan ulike systemer henger sammen og påvirker hverandre?

Nå har du muligheten.

go to next slide
go to next slide
go to next slide
go to next slide
go to next slide
go to next slide