Selges ikke lenger

Simrad PI Configurator

Konfigurer de viktigste operative parametrene på dine PI sensorer

CD12100E_Simrad_PI_System_Logo.png

Formålet med PI Configurator programmet er å muliggjøre konfigurering av PI sensorer slik at de kan sende på forskjellige kommunikasjonskanaler. Flere fartøyer som bruker PI systemet kan da jobbe i samme område uten at signalene fra sensorene forstyrrer hverandre.

bm0119c_pi_configurator_w250p.png

PI Configurator programmet lar deg også bestemme sensorens oppdateringshastighet. Dette bestemmer hvor ofte hver sensor skal sende informasjon tilbake til fartøyet.

PI Configurator programmet kan kjøres på en vanlig PC. Du trenger en spesiell tilkoplingskabel - PI CIC - for å kople sensorene til PC'en.

Tjenester og support

  • 24/7 Technical support

    Our 24/7 technical support team is there to help at any time, day or night, wherever your vessel is.

  • Conversions, retrofit and refit

    We understand the importance of having the right parts, available in the right place, at the right time.

  • Training

    Ensure that your crew is properly and thoroughly trained. This will reduce operational risk, downtime and maximise return on asset investment.