Trålsonarer

All nødvendig informasjon om din pelagiske eller bunntrål blir samlet inn av et effektivt og nøyaktig system med sonar og trådløse sensorer

Det nye Simrad FS trålsystemet gir deg fullt overblikk ved å ta i bruk vårt anerkjente kabelkontrollerte FS sonarhode kombinert med trådløse PI sensorer. Denne sofistikerte løsningen gjør deg i stand til å ha full kontroll over alle slags fiskeredskap.

Systemet gir deg sanntids bilder fra sonarhodet og data fra PI sensorene rett opp til broa. På den måten kan du sørge for best mulig kvalitet på fangsten og maksimal effektivitet på fisket.