Fangstkontrollsystemer for fiskeri forskning

Simrads fangstkontrollsystemer for fiskeri forskning lar deg holde øye med fangstdataene mens du bruker trål og not.

Ved all bruk av akustiske instrumenter for å estimere fiskeforekomster må man supplere dataene med fangstinformasjon for å fastslå fiskeslag og spredning.

Kombinasjon av akustiske målinger og fangstprøver ved hjelp av trål er en etablert metode innen firskeri forskning. Imidlertidig er sammenlikningen mellom ekkolodd- og sonardata og fangst avhengig av informasjon om blant annet trålens posisjon, åpning og dybde, samt vanntemperatur. Ved å ta i bruk Simrads PI og ITI utstyr kan alle nødvendige parametre måles med stor nøyaktighet.