Ekkoloddsvingere

SIMRAD PRODUSERER PROFESJONELLE SVINGERE AV HØY KVALITET OG YTELSE FOR ALLE "SINGLE BEAM", "SPLIT BEAM" OG "DUAL BEAM" EKKOLODD. PRAKTISK BRUK INKLUDERER FISKELETING, FISKERI FORSKNING OG MILJØOVERVÅKING.

Om våre svingere

Vår kvalitetssvingere kan brukes på en rekke forskjellige Simrad ekkolodd. Du kan også bruke våre svingere på andre produsenters ekkolodd forutsatt at effekt, frekvens og impedans passer. Typiske applikasjoner for våre svingere er fiskeleting, navigasjon, hydrografiske målinger og vitenskapelige målinger. En rekke forskjellige frekvenser og stråleformer er tilgjengelige.