Skip to main content

Simrad ITI

Et profesjonelt fangstkontrollsystem som gir deg nøyaktig informasjon om trålens geometriske egenskaper

Simrad ITI er et komplett system som ved hjelp av trådløse sensorer kan posisjonere og overvåke trålen. ITI er utviklet for å gi deg bedre kontroll over redskapen slik at du kan effektivisere både bunn- og pelagiske tråloperasjoner.

Catch monitoring

Når Simrad ITI systemet sender ut en akustisk forespørsel til de batteridrevne sensorene plassert på trålen vil de svare med å sende viktig informasjon tilbake til fartøyet. Simrad ITI lar deg overvåke nøyaktig posisjon for trålen og hva som skjer rundt den. ITI er således viktig for å oppnå effektiv, lønnsomt og forsvarlig fiske.

Tjenester og support