Er du lidenskapelig opptatt av mennesker, og motiveres du av muligheten til å forme deres personlige og faglige vekst? Ønsker du å bidra til å utgjøre en forskjell i samfunnet gjennom et viktig oppdrag? Da deler du samme engasjement som våre 300 dyktige avdelingsledere. Vi vokser raskt og vil de kommende årene trenge 100 nye ledere for å fortsette vår suksesshistorie. Bli med på reisen!  

Avdelingsledelse innebærer å sette mål, planlegge og koordinere aktiviteter, lede og utvikle ansatte, samt forvalte ressurser effektivt. Avdelingslederen fungerer som et bindeledd mellom teamet og ledelsen, implementerer strategier og arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsprosesser og rutiner. Dette er avgjørende for en velfungerende organisasjon 

En god avdelingsleder bidrar til høy moral, motivasjon og effektivitet i teamene, håndterer endringer og utfordringer, og sikrer at selskapets strategier blir gjennomført på avdelingsnivå. Som avdelingsleder har du en direkte innvirkning på selskapets suksess og evne til å holde seg konkurransedyktig i markedet.

Avdelingsledere som utgjør en forskjell

Som avdelingsleder i Kongsberg Defence & Aerospace får du en ekstra dimensjon på kjøpet: muligheten til å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag. Ved å lede team som arbeider med utvikling og produksjon av kritisk teknologi og produkter, bidrar du direkte til å styrke både nasjonal og internasjonal sikkerhet og forsvarsevne, i tråd med økte krav og prioriteringer i dagens politiske klima. Din rolle innebærer å sikre velfungerende team som leverer prosjekter i henhold til tidsplan og budsjett, samt å drive frem teknologiske fremskritt som støtter langtidsplanens mål om modernisering og kapasitetsbygging.

Evnen til å håndtere endring

– Slik situasjonen er nå, hvor vi opplever kraftig vekst, tror jeg den viktigste egenskapen for en avdelingsleder er evnen til å håndtere endring, sier senior HR-rådgiver Mette Kokkvoll Hagen. – De må være flinke til å delegere og gi ansvar til teamet sitt, samt skape felles mål som er oppnåelige, forteller hun.

Det økende behovet for avdelingsledere er et resultat av økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester, sett i lys av dagens geopolitiske klima. Denne veksten har også medført en pågående omorganisering.. Effektiv ledelse er avgjørende for å opprettholde kvalitet og produktivitet i en tid med stor endring og ekspansjon, og dyktige avdelingsledere er essensielle for å sikre at selskapet fortsetter å levere på sine mål og opprettholde en konkurransedyktig posisjon i markedet. Deres evne til å tilpasse seg, motivere teamene sine, og drive frem positive endringer er grunnlaget for vår fortsatte suksess.

Avdelingsledelse – ansvar og oppgaver:

Møt to av våre avdelingsledere

Mona Hallerud ble ansatt som softwareutvikler på NASAMS tilbake i 1990, og flere ulike roller, tre barn og 34 år senere, jobber hun i dag som avdelingsleder for en softwaregruppe i Advanced Solutions i divisjonen Defence Systems. Hun har aldri vært redd for å takke ja til nye muligheter og utfordringer som det er mange av i et stort selskap som dette.

En av fordelene med å jobbe i KONGSBERG, er at du kan si ja til alle muligheter og prøve nye ting uten å måtte bytte arbeidsgiver. Det dukker stadig opp nye spennende muligheter internt, slik at du kan vokse og utvikle deg i ulike retninger innen samme selskap, og stadig bygge videre på kompetansen du allerede har opparbeidet deg.  

Mona Hallerud, avdelingsleder

Som mange andre står hun nå midt i en omorganisering som har skapt et behov for flere som ønsker å lede og være med på å sette retning som hun selv. 

–           I mine øyne er de aller viktigste egenskapene som kreves av en avdelingsleder at man er interessert, både i menneskene, teknologien og produktene våre. Vi trenger enda flere som er nysgjerrige og søkende etter hva som kan bringe oss videre og gjøre oss bedre, flere som vil få til noe mer enn bare seg selv, men som ønsker å få til noe på vegne av bedriften, sier Mona engasjert, og legger til at det er gjennom samarbeid og deling av gode løsninger at man oppnår resultater.

Hun er selv leder for flere gruppeledere, og forteller at de jobber spesielt mye rekruttering, hvor målet er å finne de beste talentene med både riktig kompetanse og sterke personlige egenskaper. Dette innebærer å ha mange annonser ute og gjennomføre flere hundre intervjuer. De samarbeider tett for å sikre fremdrift, ta beslutninger og for å oppnå de resultatene. Arbeidsoppgavene inkluderer også å gi ekstra støtte til de som trenger det, opplæring, tilrettelegging, og planlegging av mottak av nyansatte sammen med andre forretningsenheter. Videre er det viktig å samarbeide tett med prosjektene for å sikre at disse har best mulig forutsetninger for å lykkes.

-            Spesielt i de tider vi lever i nå, ser man tydelig viktigheten av samfunnsoppdraget til Kongsberg Defence & Aerospace. Det er givende å være ansatt i en bedrift som støtter forsvaret av oss og våre allierte, i en verden som føles langt mer utrygg enn for bare få år siden, sier Stian Fuglø Lerdahl. Han leder en avdeling som jobber med teknologi og produktdefinisjon innenfor romfart.

Stian trives spesielt godt med å bidra til å sette kursen for avdelingen, for deretter å implementere. Varierte arbeidsdager og et jevnt sig av nye utfordringer som må løses er også oppgaver han setter høyt.

–           Like viktig er det å ha gode mellommenneskelige egenskaper, ha faglig interesse og forståelse, også innen strategi og økonomi, forteller han. Det er avgjørende å se mennesket og være synlig for sine ansatte, noe som innebærer å ha empati og genuin interesse for dem. Samtidig er det viktig å ha kontroll på fagområdene som utføres i avdelingen, så man kan ta de riktige beslutningene og bistå avdelingen videre ved behov.

Lederopplæring og lederutvikling

Ledelse skjer gjennom kommunikasjon og relasjoner, i Kongsberg Defence & Aerospace tror vi at ledelse er en ferdighet som må utvikles kontinuerlig. Vi skiller på lederopplæring og lederutvikling. Lederopplæring omfatter aktiviteter alle avdelingsledere må gjennomføre for å tilegne seg nødvendige ferdigheter og kunnskap, mens lederutvikling fokuserer på den kontinuerlige veksten og forbedringen av lederegenskapene gjennom mer omfattende og strategiske programmer.

Lederopplæring

Alle avdelingsledere må gjennomføre noen obligatoriske kurs. Dette er kunnskap og ferdigheter som man må kunne for å fungere som leder, og som er viktig for å følge lovverk og interne retningslinjer. De fleste av kursene er digitale og spill-baserte. 

Lederopplæringen inneholder en rekke kurs som dekker ulike aspekter av ledelse. Alle nye ledere inviteres til en prat om lederopplæring og lederutvikling i selskapet, samt om hvordan det er å være leder hos oss. Andre kurs inkluderer personalhåndboka, timeføring og timegodkjennelse, medarbeidersamtalen, sykefraværsoppfølging, rekruttering og innleie, eksportkontroll, kvalitet og ledelse, økonomiforståelse for ledere, den avgjørende samtalen, disiplinære reaksjoner, HMS for ledere, og ledelse i vekst og endring.

Vi jobber med å gjøre disse kursene heldigitale, tilgjengelige både på engelsk og norsk. Dette skal være "on-demand" kurs som ledere kan ta når de har tid, og ta om igjen når de trenger det, eksempelvis ved rekruttering. 

Lederutvikling

Vi har noen grunnleggende prinsipper som styrer vårt lederutviklingsarbeid. 

Først og fremst har vi alltid vært opptatt av at ledelse ikke kun gjelder avdelingsledere eller ledere med personalansvar. Mange ansatte samarbeider mer med prosjektleder, del-prosjektleder eller teamleder enn de gjør med sin egen linjeleder i hverdagen. Derfor inkluderer vi ofte linjeledere og ledere fra prosjektsiden i mange av våre programmer. Dette sikrer at alle får den samme type opplæring i ledelse, slik at vi drar i samme retning. Programmene er også en god arena for å diskutere felles utfordringer og dilemmaer.

Videre er det viktig for oss at ledere på tvers av selskapet har noen felles referansepunkter i form av teori, modeller og verdier. 

Til slutt kombinerer vi teori og modeller med de utfordringene lederne står overfor. Vi bruker tid på samlingene til å adressere de reelle utfordringene organisasjonen og lederne møter. Et praktisk fokus gjør det lettere å anvende teori direkte i egen hverdag.

Vi skreddersyr ofte kursene ut mot de ulike delene av organisasjonen, men sørger alltid for at det henger sammen med det vi gjør i resten av bedriften.

Som leder skal man kjenne igjen språket og tankene på tvers av selskapet. Det er også et poeng at leder og leders leder skal kunne snakke sammen om de samme modellene og ha et felles språk om ledelse.

Hans Erik Sand, en av tre organisasjonsutviklere som samarbeider om lederutvikling i KDA. 

UTVIKLINGSTILBUD FOR LEDERE:

Temadager for ledere

Temadager for ledere består av 3-timers kurs som holdes omtrent månedlig gjennom året, hvor ledere får muligheten til å fordype seg i utvalgte temaer. Disse kursene er fysiske og finner sted på tvers av hele selskapet, med en begrenset kapasitet basert på møterommets størrelse, vanligvis 30-40 deltakere. Kursene er designet for å fremme nettverksbygging, slik at lederne kan mingle og diskutere felles utfordringer med andre ledere. Hittil har vi avholdt kurs om temaer som "Psykologisk trygghet – er det så viktig da?", "Pressmestring og motgangsledelse", "Effektiv intervjuteknikk", og "Når det teller som mest – ta den avgjørende samtalen!". Disse vil bli satt opp ca månedlig gjennom høsten.

Lederutvikling i divisjonene

Hver divisjon har sine egne lederutviklingsprogrammer for både prosjekt- og linjeledere, tilpasset deres spesifikke ønsker og behov. Programmene er basert på en kombinasjon av teori, modeller og innsikt, supplert med praktiske øvelser og dialog. Temaene inkluderer effektiv ledelse, psykologisk trygghet, motivasjon, dialog og kommunikasjon, samarbeid, kompleksitetsforståelse og kulturforståelse, m.m. Endringsledelse er jo også et tema som alltid er aktuelt for oss. De ulike divisjonene har et litt ulikt oppsett, men temaene og innholdet har store fellestrekk. Felles for alle er at disse programmene tar lederne litt ut av hverdagen og gir de tid og rom til å reflektere over temaene. Typisk settes det av 1-2 dager om gangen.

Ledergruppe-utvikling

Ledergrupper er en god arena for å utvikle seg som leder individuelt og sammen som gruppe. Dette tilpasses gruppas spesifikke behov og utfordringer. Ofte innebærer dette skreddersøm for å møte ledergruppens unike situasjon, med fokus på å utvikle gruppen som et «team». Det er ofte nyttig for ledergrupper å få tid sammen til å tenke igjennom egne mål, hvilken merverdi de skal tilføre og hvordan de ønsker å jobbe sammen. Ikke minst er det viktig for ledergrupper å forstå dynamikken i beslutningstaking og å bli bevisste på hvordan de jobber med komplekse problemstillinger.

– En stor fordel ved å jobbe sammen i ledergruppen er at alle hører og diskuterer det samme, noe som skaper felles eierskap, noe som ofte er en utfordring når én leder deltar på kurs alene, forteller Sand. 

Topplederprogram

Topplederprogrammet, kjent som Accelerator, er rettet mot ledere som leder andre ledere. Disse lederne har vanligvis tidligere deltatt i lederutviklingsprogrammer, men trenger påfyll som er mer businessrettet og fokusert på strategisk ledelse. I tillegg er temaer som selvinnsikt, effektiv kommunikasjon og motivasjon er noe man aldri blir utlært i, og som det må jobbes kontinuerlig med. Programmet er utformet for å møte de spesifikke utfordringene disse lederne står overfor og inkluderer samarbeid mellom deltakerne. 

Ledere i Kongsberg Defence & Aerospace kan også ta direkte kontakt med organisasjonsutviklerne ved behov. 

– Vi kommuniserer så å si daglig med ledere 1:1, jeg tror det er viktig at lederne våre har noen på «utsiden» av den daglige sfæren de kan sparre med av og til, sier Hans Erik Sand.

Vi har også et samarbeidsprosjekt med Olympiatoppen, hvor ledere fra KDA deltar sammen med organisasjonsutvikler Øyvind Hofsø fra KDA. 

– Dette spennende initiativet gir en unik mulighet for idrett og næringsliv til å lære av hverandre, og jeg ser frem til å ta noen av disse impulsene inn i våre programmer, sier Hofsø.

Lederutvikling er en systematisk prosess med å forbedre ferdighetene, evnene og kunnskapen til ledere i en organisasjon.

Det innebærer en rekke aktiviteter som opplæring, coaching, mentoring, kurs og praktisk erfaring. Lederutvikling en investering i organisasjonens fremtidige suksess. Det hjelper til med å bygge en sterkere, mer kompetent og motstandsdyktig organisasjon som er i stand til å møte både nåværende og fremtidige utfordringer. Lederutvikling er avgjørende for organisasjonens suksess av flere grunner:

Klar for å bli avdelingsleder i Norges ledende teknologibedrift?

Les mer