Møt vår prosjektleder Joakim

Folk og fag i fokus

Gode holdninger og integritet er egenskaper Joakim setter høyt – både hos seg selv og andre, og ikke minst i rollen som prosjektleder i Kongsberg Defence & Aerospace.

Han er glad i mennesker og liker å løse vanskelige problemer – en glimrende kombinasjon når man skal lede omfattende teknologiprosjekter.

- Jeg er ofte rundt og prater med folk for å høre hvordan det går, både med prosjektet, men like mye personlig. Jeg er nysgjerrig, og jeg bryr meg på ekte. Som prosjektleder har jeg en unnskyldning til å blande meg inn i alt mulig. Jeg får møte mange ulike mennesker, se og lære veldig mye forskjellig, sier han og smiler bredt.

Joakim er bosatt i Åmot i Modum med kona Kristine og barna Ellinor (9) og Selmer (5). Han beskriver seg selv som utålmodig, og 37-åringen har utvilsomt rukket mye på relativt kort tid.

I tillegg til en Master i Industriell økonomi og teknologiledelse, med fordypning i maskin og bedriftsøkonomi, så har han nylig gjennomført en videreutdanning innen prosjektledelse, et tilbud via bedriften som han tok på deltid ved siden av jobb.

Dedikert på jobb og fritid

I dag leder han utviklingsprosjekter for landbaserte forsvarssystemer, og på fritiden er han fotballtrener for Åmot jenter 9. Et ansvar og engasjement han tar på tilsvarende alvor som prosjektlederjobben.

- Den mestringsgleden jeg ser hos jentene når de får til noe bra, enten individuelt eller som lag, er verdt all frivillig innsats, forteller Joakim.

Den samme drivkraften finner han på jobb, når prosjektteamet lykkes, enten det er en kollektiv eller individuell milepæl som oppnås.

- I begge rollene er det viktig å ikke bare tenke egne tanker. Man må kunne lytte til andre, forstå informasjonen og omsette den videre på riktig måte, sier han.

Prosjektet han leder i dag er et utviklingsprosjekt for oppgradering av våpenstasjoner til det franske forsvaret.

- Foreldelse er utfordrende i vår bransje, fordi elektronikkmarkedet har en mye raskere omløpstid enn det forsvarsbransjen har. Det krever mye å holde kundens produkter i live, forteller Joakim.

Han er også teknisk prosjektleder på et annet prosjekt, hvor han jobber med problemstillinger som trenger ekstra stor oppmerksomhet fra prosjektet.

- Det er kompleksiteten og det å få være med på noe som virkelig er vanskelig å få til som gjør denne jobben så interessant, sier Joakim engasjert. – Den tekniske bredden er så utrolig stor, at jeg tror ikke det er mulig å gå tom for nye områder hvor man kan fordype seg. Det er alltid noe nytt å lære i denne bedriften, og vi er langt fremme innenfor handlingsrommet som finnes i vår bransje.

Han liker vekslingen mellom å dykke ned i detaljer, forstå sammenhenger som er avgjørende for deretter å komme frem til langsiktige og overordnede linjer for både prosjektene og bedriften.

- Det er kompleksiteten og det å få være med på noe som virkelig er vanskelig å få til som gjør denne jobben så interessant.

Alle prosjekter har en planleggingsfase, en gjennomføringsfase og en avslutningsfase. – Og det er ganske stor forskjell på å være prosjektleder gjennom de tre fasene, forteller Joakim.

Selv trives han aller best med planleggingsfasen, fordi det krever mest tankearbeid og det er her man legger til rette for et vellykket prosjekt eller spenner bein på seg selv. Ikke overraskende er han en ivrig Excel-bruker og glad i tall og strukturer.

- Som prosjektleder er jeg ansvarlig for å legge til rette for at prosjektmedlemmene har mulighet til å gjøre en god jobb, sier Joakim. - Derfor er det også viktig at man har en forståelse for hvordan de ulike prosessene henger sammen og hvordan de påvirker hverandre.

Han liker også godt muligheten til å møte nye mennesker og utvide nettverket sitt, både her hjemme, men også internasjonalt i forbindelse med reiser til kunder og leverandører.

Den avskrekkende effekten ved et godt forsvar er så stor at jeg vil si det er fredsbevarende.

Det å jobbe i en aktuell bedrift sett fra et samfunnsperspektiv er også en viktig motivasjonsfaktor for den unge prosjektlederen. Han føler seg tett på det som skjer i verden, og kjenner på en stolthet for å bidra aktivt til å skape verdier som støtter både nasjonal og internasjonal forsvarsevne.

- Det finnes mange historiske eksempler på at land med et sterkt forsvar unngår fiendtlige besøk. Svenskenes sterke forsvar under 2. verdenskrig bidro sterkt til at de kunne være nøytrale. Sveitserne er et annet eksempel. Den avskrekkende effekten ved et godt forsvar er så stor at jeg vil si det er fredsbevarende, sier han.

Men den aller viktigste drivkraften finner han i kollegaene sine.

- Det er enormt mange flinke folk som jobber her, med høy kompetanse, integritet og gode holdninger. Det skaper en pålitelig kultur og gir rom til å fokusere på den viktige jobben vi skal gjøre sammen, avslutter han.

Categories