Møt vår prosjektleder Khanh:

Stødig teknologiledelse

Som senior prosjektleder i KONGSBERG IT vil Khanh forstå hvilke mekanismer som driver menneskene i teamet hun leder. Først da kan hun hente ut det beste fra hver enkelt.

Khanh har jobbet som prosjektleder i KONGSBERG IT de siste åtte årene. 44-åringen er født i Vietnam, kom til Norge som ett-åring og er oppvokst og bosatt i Tønsberg med familien. Hun er utdannet sivilingeniør med spesialkompetanse innen telekommunikasjon og IT.

I dag leder hun omfattende leveranseprosjekter til alle KONGSBERGs forretningsområder.

Khanh stortrives med å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og mennesker. I KONGSBERG får hun utfordringer som hun ikke finner liknende så mange andre steder, med et stort spenn innen produkter og teknologi, og stor variasjon innenfor de ulike sektorene; forsvar, maritim og digital.

- Størrelsen på selskapet gir også mulighet til å samarbeide med utrolig mange dyktige kollegaer, leverandører og partnere, og det å få jobbe med så mange forskjellige, flinke folk er veldig motiverende og gøy, forteller Khanh.

Hva mener du er det viktigste som kreves av en god prosjektleder?

- Det er flere ting, men du må ha et element av struktur, og evne til å drive noe frem, prioritere, og ikke minst det menneskelige aspektet – «soft skills». Man jobber jo alltid i team, så det å få gruppen til å fungere sammen, med ulike personligheter og bakgrunn, og til å trekke ut det beste fra hvert enkelt team-medlem er en stor drivkraft for meg.

OM KONGSBERG IT:

• KONGSBERG IT ble etablert som en fellestjeneste i 2018, og støtter alle forretningsområdene i KONGSBERG med IT-tjenester

• IT-avdelingen er funksjonelt organisert i Kongsberg Defence & Aerospace, og består av ca 300 ansatte globalt

• Avdelingen støtter hele KONGSBERG, som er lokalisert i 40 land, på flere enn hundre lokasjoner og med til sammen mer enn 11 000 ansatte

• Bistår faglig med driftstjenester, arkitekturhjelp, prosjekter, sikkerhetsspørsmål, applikasjonsforvaltning og mye mer

• IT-prosjekter spiller en vesentlig rolle i forretningens effektiviserings-, digitaliserings- og utviklingsinitiativ, og KONGSBERG IT har ofte prosjektlederansvaret i disse prosjektene

En prosjektleder jobber på tvers av fagmiljøer og må ha en forståelse for hvordan tekniske utfordringer kan påvirke prosjektet med tanke på økonomi og leveranse forpliktelser. Selvstendighet er et nøkkelord, men også evne til å kunne samarbeide med alt fra teknisk personell til styringsgruppen for prosjektet.

- Man må trives med et stort ansvar og tåle at det kan «blåse litt», forteller Khanh. - Etterhvert lærer man seg at det er ting man kan gjøre noe med, også er det ting som er utenfor din kontroll.

Brunt belte i kickboksing er ikke det første som slår meg i møte med den stødige og sindige prosjektlederen. På tross av at hun startet med sporten i voksen alder, så har hun imidlertid klatret så godt som til topps i rankingen. – Det handler om å finne noe som krever full konsentrasjon og muligheten til å tømme hodet helt, i tillegg til å gjøre meg fysisk sliten, forteller Khanh og smiler. I dag er boksingen byttet ut med fotball og innebandy, som gjør akkurat samme nytten og er hennes form for avkobling.

- Som prosjektleder må du ha et element av struktur, og evne til å drive noe frem, prioritere, og ikke minst det menneskelige aspektet – myke ferdigheter.

Khanh forteller at det hun liker aller best med jobben som prosjektleder er variasjonen i arbeidsoppgaver avhengig av hvilken prosjektfase man befinner seg i.

- De ulike fasene krever ulik kompetanse, dermed får man brukt seg selv på forskjellige måter, sier hun. Det er svært ulikt det du gjør i oppstarten av et prosjekt, til det du gjør underveis og til det du gjør når prosjektet nærmer seg avslutning. - Så selv om tidshorisonten på et prosjekt kan være fra 8 måneder til 1 ½ år, så er oppgavene svært ulike gjennom denne perioden, forteller Khanh.

En typisk arbeidsdag avhenger av hvilken prosjektfase man er i; en tidlig fase vil dreie seg om kartlegging av behov, undersøke hvilke løsninger som finnes og være i anskaffelsesprosess og forhandlinger sammen med innkjøp. For det er jo til syvende og sist jeg som er ansvarlig for at vi klarer å levere i henhold til kontrakten, sier hun.

Prosjektet hun jobber på nå er en del av et program kalt «Digital Business Transformation Program» og er i leveransefasen. – Det er et program som vil sikre at applikasjonslandskap, data og integrasjoner støtter forretningsprosesser og behov. Det handler om å etablere infrastruktur og landskap, eller en grunnmur, hvor applikasjoner og IT-systemer støtter prosesser ende til ende og dermed muliggjøre den digitale reisen som ligger foran oss, forteller Khanh engasjert.

Og apropos digital reise – med de fleste av kollegaene spredt rundt i verden, så foregår mye av kommunikasjonen på digitale flater. Men prosjektlederen vet godt hvor verdifullt det kan være å møtes fysisk, og sørger for å samle troppene jevnlig til møter og workshops, ofte på KONGSBERGs kontor på Lysaker som er et praktisk knutepunkt for alle tilreisende.

Som de øvrige prosjektlederne i KONGSBERG IT er Khanh organisert i et «Project Management Office» (PMO). - Her deler vi erfaringer på tvers av prosjektene og jobber med utvikling av både fagområdet og arbeidsmetodikken, sier hun. - Jeg er sosial og setter stor pris på at det finnes et nettverk å spille på i tillegg til prosjekt-teamet, avslutter Khanh.

Related stories

Categories