Møt vår innkjøper Terje

Forhandling fryder

Terje har lang erfaring som strategisk innkjøper. Han er rutinert og vet godt hva som kreves for å dra i land de gode leverandøravtalene. Det er mye han liker ved jobben sin, men først og fremst er det forhandling som fryder.

- Det som virkelig gjør denne jobben spennende er muligheten til å møte mange ulike folk og fagmiljøer, reise rundt i verden som ambassadør for bedriften, delta i forhandlinger, sikre gode avtaler og bygge gode, varige relasjoner med leverandørene, sier Terje.

55-åringen er utdannet siviløkonom med fokus på internasjonal industriell markedsføring. Han har mange års erfaring fra salg, før han gikk over til strategisk innkjøp i KONGSBERG; først for Kongsberg Maritime i 10 år, og de siste par årene for Kongsberg Defence & Aerospace.

Det å jobbe med forsvarsindustri synes han er spennende og viktig, fordi det han jobber med faktisk utgjør en forskjell. Divisjonen han jobber i utvikler avanserte forsvarssystemer til både luft, sjø og land. Terje har ansvaret for en gruppe leverandører innenfor sjødomenet, som innbefatter ubåt og overflatefartøy i både inn- og utland. Nå for tiden er det mye jobb med den nye ubåten og oppgradering av kampsystemet på Forsvarets korvetter.

Bergmannen

Selv om han er glad i å reise ut i verden, så er Terje også over snittet engasjert i lokalmiljøet i hjembyen Kongsberg.

Her har han blant annet vært aktiv i arbeidet med å ivareta ruiner og kulturminner fra gruvetiden, og mange har nok sett han i Byorkesteret både 1. og 17. mai, der han marsjerer i første trommerekke, som en av de imponerende Berggesellene (faglærte bergmenn i Sølvverkstiden). Her har han vært fast inventar de siste 17 årene, og har blant mye annet spilt for statsministeren og vist frem Kongsberg-arven i vennskapsbyen Gouda.

- Vi klarer oss med en liten repetisjon på holdt, marsj og slutta orden, så trenger vi ikke å øve noe mer – nå kjenner vi’n.

Nå er det like før bergmannsdrakten skal frem igjen; mai står på trappene.

Fokus på norsk industri
Og apropos hjemme – samarbeidet med norsk industri er en stor og viktig del av jobben som strategisk innkjøper i Kongsberg Defence & Aerospace, som har et tydelig fokus på norske leverandører og ønsket om å bidra til å sikre norske industriarbeidsplasser i distriktene.

- Vi jobber hardt med å få med oss norsk industri, og det syns jeg er morsomt og givende. Hver gang vi kan få med en norsk leverandør på noe som vi selger utenlands, så skaper det store positive ringvirkninger her hjemme, sier han.

Noen ganger forutsetter et slikt samarbeid støtte til utvikling av den aktuelle bedriften, og da inngås avtalen og egne midler settes av til dette, med mål om at de kan bli en langsiktig leverandør fremover.

- Leverandørutvikling er viktig, og vi jobber tett sammen med kvalitetsavdelingen for å måle alt fra produktkvalitet til leveransedyktighet og punktlighet. Hvis en leverandør blir gul eller rød i vårt kvalitetssystem, så er det ut på tur for å hjelpe de å løse utfordringene eller skaffe en ny leverandør som møter våre krav og forventninger.

- KONGSBERG er et fenomenalt konsern å jobbe i. Her er du sikret en trygg og god arbeidsplass, du får jobbe internasjonalt med utfordrende innkjøpsoppgaver og ikke minst «state of the art»-teknologi.

Relasjonsbygging
Og det er her relasjonsbyggingen kommer inn. For det er nettopp med tett og jevnlig oppfølging av leverandørkjeden at man kan sikre opprettholdelse av kvaliteten og tidlig fange opp eventuelle utfordringer.

- I Kongsberg Defence & Aerospace anerkjenner vi gode, langsiktige leverandør-relasjoner. Jo bedre vi kjenner leverandørene våre, jo bedre er det, sier Terje.

Som strategisk innkjøper er det utvilsomt en fordel å være utadvendt og trives med å møte nye folk. Ifølge Terje er det også en fordel å ha litt «bein i nesa» og kunne argumentere for seg. Han mener innkjøpsrollen har endret seg betraktelig de seneste årene.

- Innkjøp har gått fra å være en funksjon som stemplet ordrer, til å virkelig være en integral part i ethvert prosjektteam. Vi er til enhver tid informert om status og eventuelle utfordringer, vi er med og mitigerer risiko og anbefaler tiltak. Vi utgjør en forskjell, sier Terje engasjert.

Avdelingen han jobber i består av mange erfarne innkjøpere, noen med teknisk bakgrunn, andre med kompetanse innen økonomi eller marked- og salg, som Terje.

Han innrømmer at i mangel på teknisk kompetanse, så stiller han sikkert noen dumme spørsmål til tider, men til gjengjeld har han et mer overordnet perspektiv og kan se det hele fra et merkantilt ståsted.

Selv om det stort sett alltid er noen som er ute og reiser i avdelingen, så passer de på å være sosiale så ofte de kan – både på og utenfor jobb. Nå ønsker de seg flere kollegaer som kan styrke teamet og kanskje gjøre dagene litt mindre travle. Terje mener bestemt at Kongsberg er verdens beste by å bo i, så dersom du vurderer å flytte på deg kan han argumentere godt for hvorfor du burde flytte nettopp hit.

- Innkjøp er en av de funksjonene i en bedrift hvor man får vært med på veldig mye forskjellig. Vår kompetanse er sentral helt fra utviklingen av et nytt produkt, frem til det ender opp som noe håndfast. Det motiverer meg å få jobbe med så mange flinke folk, og være en del av en helhet.

Categories