Simrad SH90 Bunnutstyr

Simrad SH90 er utstyrt med et bunnutstyr som senker svingeren ned i vannet under båten når sonaren er i bruk. Når sonaren slåes av heises svingeren opp i montasjebrønnen, hvor den blir beskyttet.

SH90 bunnutstyr er laget for å senke svingeren 1 meter ned i vannet under skroget. Svingeren kan også senkes til en vilkårlig posisjon underveis. Den sylindriske svingeren med 480 elementer gir sonaren mulighet til å dekke 360 grader rundt fartøyet, og strålen kan tiltes ned til -60 grader. Sensoren for den elektroniske stabiliseringen sitter inne i Motorkontrollenheten.

cd015418-014_sh90_hull_unit_web.jpg

Hoveddeler

  1. Heisemotor
  2. Motorkontrollenhet
  3. Heiseenhet
  4. Monteringsflens
  5. Montasjebrønn
  6. Svinger
  7. Svingerkabel til Sender- og Mottakerenheten
  8. Svingerrør

Installasjonstegninger

Relevante tegninger for installasjon av bunnutstyr og produksjon av monteringsbrønn kan lastes ned.