Simrad FS70 Skjermpresentasjoner

Simrad FS70 gir deg et klart og rent sonarbilde, et høyoppløselig ekkogram og enkel betjening.

Fullskjerm presentasjon

cd70303a_fs70_screen_capture_w400.png

(A) = Ekkogram visning

(B) = Dialog for PI sensor status

(C) = Operativ meny

(D) = Markørinformasjon

(E) = Sonarekko

(F) = Systemparametre

Ekkogramvisning

cd70303b_fs70_screen_capture_w400.png

(A) = Operativ meny

(B) = Ekkolodd visning fra overtelna

(C) = Systemparametre