Simrad FS70 Perfekte backup system

Ved å installere et Simrad PI44 eller et Simrad PI54 kabinett på broa pluss en ekstra hydrofon under skroget har du et perfekt reservesystem for de sensorene du allerede bruker sammen med Simrad FS70.

Det er en enkel sak å motta informasjon om trålens høyde, fangstsituasjonen, temperatur, dybder osv fra de trådløse sensorene ved kun å tilkople noen ekstra komponenter.

De eneste sensorene som krever at du gjør et valg er PI Avstand, for den må enten peke akterover for å sende sin informasjon til FS70 trålenhet, eller forover for å sende informasjonen til PI systemet. Mange brukere som har begge systemer velger da å installere dobbelt sett med holdere på tråldørene.

Alle data fra de trådløse senorene kan også mottas på et ekstra PI system. Dette gir deg ikke bar et backup system, men faktisk også en verdifull kvalitetskontroll av alle dataene fra redskapen. Du kan også legge til ekstra senorer som kun leses av PI systemet, og la FS70 lese av de andre.

cd11102o_pi44_twin_display_w200p.png