Last ned dokumenter

De nyeste produktkatalogene fra Simrad kan du her laste ned i PDF format

I disse katalogene vil du finne relevant informasjon om de produktene vi tilbyr det profesjonelle fiskerimiljøet og forskere.

Vær oppmerksom på at de lavoppløselige utgavene er laget for å leses på skjerm. De er ikke brukbare for utskrift.

De høyoppløselige versjonene kan skrives ut med godt resultat, men legg merke til filstørrelsene.

For å laste ned et dokument, høyre-klikk på linken og velg Lagre som (eller tilsvarende) på menyen.

Fish finding products

Product catalogue (English)  [PDF]  [PDF*]

Catálogo General (Spanish)  [PDF]  [PDF*]

Echo sounders catalogue (English)  [PDF]  [PDF*]

Sonar catalogue (English)  [PDF]  [PDF*]

Catch monitoring catalogue (English)  [PDF]  [PDF*]

Underwater Science products

Product catalogue (English)  [PDF]  [PDF*]

Single beam echo sounders catalogue (English)  [PDF]  [PDF*]

Multibeam catalogue (English)  [PDF]  [PDF*]