Rekordhøy ordreinngang og sterk vekst i 2019

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) øker driftsinntektene, har god lønnsomhetsutvikling og går ut av 2019 med rekordhøy omsetning og ordrereserve. Integrasjonen av Commercial Marine er foran plan og målet om MNOK 500 i realiserte kostnadssynergier skal oppnås i løpet av 2020, to år før opprinnelig målsetting.  

Finansielle nøkkeltall

2019:

  • Ordreinngangen ble MNOK 32.452 mot MNOK 16.574 i 2018. Dette er en økning på 96%, hvorav 56% av veksten er uten oppkjøpte selskaper.
  • Driftsinntekter ble MNOK 24.081 mot MNOK 14.381 i 2018. Dette er en økning på 67%, hvorav veksten uten oppkjøpte selskaper ble 16%.
  • EBITDA ble MNOK 2.279 (MNOK 1.856 ekskl. IFRS 16 effekter). Dette er en økning sammenliknet mot fjoråret på MNOK 462, hvorav MNOK 251 kommer fra oppkjøpte selskaper.
  • EBITDA-marginen ble 9,5% (7,7% ekskl. IFRS 16 effekter) mot 9,7% i 2018.
  1. kvartal:
  • Ordreinngangen ble MNOK 6.934 mot MNOK 3.859 i fjerde kvartal i 2018. Dette er en økning på MNOK 3.075, hvorav ordreinngangen fra Commercial Marine utgjør MNOK 1.954.
  • Driftsinntektene ble MNOK 8.164 mot MNOK 4.148 i fjerde kvartal i 2018, en økning på MNOK 4.016, hvorav vekst uten oppkjøp utgjør 22%. Commercial Marine står for MNOK 3.016 av driftsinntektene.
  • EBITDA ble MNOK 851 (MNOK 731 ekskl. IFRS 16 effekter) mot MNOK 520 i fjerde kvartal i 2018.
  • EBITDA-marginen ble 10,4% (9,0% ekskl. IFRS 16 effekter) mot 12,5% i fjerde kvartal i 2018.

«I 2019 sluttfører KONGSBERG to strategiske oppkjøp som gjør oss til et betydelig større selskap og en mer komplett leverandør innen våre industrier.  Vi har rekordhøy ordreinngang, leverer vekst i alle forretningsområder og har lansert nye systemer og produkter. Integrasjonen av Commercial Marine er så langt meget vellykket, noe den underliggende lønnsomheten i området er et tydelig bevis på. I tillegg har KONGSBERG en solid avslutning på året», sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Selskapet leverer et sterkt kvartal på tvers av virksomheten og øker omsetning med 22% eksklusive oppkjøpte selskaper. Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har en EBITDA-margin på 16,1%. I Kongsberg Maritime (KM) er EBITDA-marginen 9,8% eks. integrasjonskostnader, og beveger seg i riktig retning for både «tidligere» KM og CM. Kongsberg Digital bekrefter sin ledende posisjon med en gjennombruddskontrakt på dynamisk digital tvilling og øker driftsinntekter med 10% i kvartalet.

Maritim vekst i krevende marked

Kongsberg Maritime øker driftsinntekter til MNOK 5.490 fra MNOK 2.041 i fjerde kvartal. Vekst uten oppkjøp er på 21%. Den er blant annet drevet av god aktivitet i LNG- og ettermarkedet samt vekst innen området Sensors & Robotics. EBITDA ble MNOK 436 i kvartalet. Dette inkluderer MNOK 100 i kostnader knyttet til integrasjon og restrukturering.

«Vår maritime virksomhet styrker seg ytterligere i et marked hvor nybyggingsaktiviteten er på et historisk lavt nivå, samtidig som organisasjonen integrerer Commercial Marine og tar ut betydelige kostnadsbesparelser. Dette er jeg godt fornøyd med», sier Håøy.

Forsvar styrker markedsposisjoner

Kongsberg Defence & Aerospace har driftsinntekter på MNOK 2.468, i kvartalet. Vekst uten oppkjøp er på 24%.

«På forsvarsområdet ser vi nå resultatene av det langsiktige posisjoneringsarbeidet. KDA når viktige milepæler, fått gjennombruddskontrakter og har sterk prosjektgjennomføring på tvers av divisjonene. Ordrereserven er på rekordhøye 20,1 milliarder kroner, noe som gir et godt grunnlag for fortsatt positiv utvikling», sier Håøy.

Høy fart og rekordhøy ordrereserve

«Vi har historisk sterke markedsposisjoner og finansiell stilling. Dette gir oss en robust plattform for å oppnå strategiske planer, posisjonere oss for fremtiden og levere til kundene våre. Vi forventer fortsatt god framdrift og god lønnsomhet også i 2020, til tross for et noe sammensatt markedsbilde. Ved inngangen av 2020 har vi sikret NOK 16,6 milliarder i ordre for leveranser i inneværende år. Det er en økning på 61% sammenliknet med for ett år siden», sier Håøy.  

For mer informasjon, kontakt:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: +47 916 10 798.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.