KONGSBERG vokser i en tid preget av stor usikkerhet

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) leverer vekst i alle forretningsområder i første kvartal. Omsetningen økte med 93 prosent og endte på BNOK 6,7 sammenlignet med BNOK 3,5 i tilsvarende kvartal i fjor.

Ordrereserven er fortsatt høy og kontantstrømmen solid, både som følge av et sterkt positivt bidrag fra driften og salget av undervannsteknologiselskapet Hydroid.

Den finansielle effekten som følge av covid-19-pandemien har vært begrenset i første kvartal. Situasjonen gir imidlertid økt markedsusikkerhet fremover, særlig innenfor maritim næring. 

Nøkkeltall:

  • Ordreinngangen ble MNOK 6 812 mot MNOK 3 661 i første kvartal i 2019, en økning på MNOK 3 151. Tallene for første kvartal 2019 inkluderer ikke Commercial Marine (CM). Inkludert proforma ordreinngang fra CM i første kvartal 2019 er økningen MNOK 1 178.
  • Driftsinntektene ble MNOK 6 678 mot MNOK 3 462 i første kvartal i 2019, en økning på MNOK 3 216. Inkludert for proforma driftsinntekter fra CM i første kvartal 2019 er økningen MNOK 1 345.
  • EBITDA ble MNOK 643 mot MNOK 381 i første kvartal i 2019. Inkludert proforma EBITDA på MNOK -33 fra CM var EBITDA i første kvartal 2019 MNOK 348.
  • EBITDA-marginen ble 9,6% mot 11,0 % i første kvartal i 2019. Inkludert proforma CM i første kvartal 2019 var sammenliknbar EBITDA-margin 6,5 %.

- KONGSBERG leverer vekst i alle forretningsområder, og ordreinngangen var god i hele konsernet. Covid-19-situasjonen utfordrer internasjonal handel og verdensøkonomien, og det gir økt markedsusikkerhet fremover, særlig innenfor maritim sektor. Vi ser samtidig generelle utfordringer knyttet til logistikk og internasjonal vareflyt. Våre viktigste prioriteringer i denne ekstraordinære situasjonen er å ivareta helse og sikkerhet for våre ansatte, levere på kundeforpliktelser og ta nødvendige grep som sikrer finansiell robusthet. Vi har i kvartalet gjennomført omfattende tiltak for å tilpasse oss situasjonen, og vi har beredskap på iverksetting av nye tiltak dersom situasjonen endrer seg, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

KONGSBERG avsluttet 2019 med en rekordhøy ordrereserve. Dette forklarer den gode aktiviteten i første kvartal, sammen med et sterkt maritimt ettermarked.

Konsernet øker omsetningen med 93% sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Inkluderer vi omsetningen for Commercial Marine i første kvartal 2019, blir år-over-år-veksten 25%.

Vekst og god ordreinngang i Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime (KM) har vekst i alle divisjoner og driftsinntektene endte på MNOK 4 543 i første kvartal. Ordreinngangen øker og utgjorde totalt MNOK 4 813, blant annet på grunn av et godt ettermarkedet samt økt ordreinngang i områdene Integrated Solutions og Propulsion & Engines.

Salget av det amerikanske undervannsteknologiselskapet Hydroid, Inc. til Huntington Ingalls Industries (HII) ble sluttført 26. mars 2020. Salget gir en regnskapsmessig gevinst på MNOK 1 340 i kvartalet og en kontantstrøm på MNOK 3 631 før skatt.

Integrasjonen av det oppkjøpte selskapet Commercial Marine går som planlagt, og selskapet forventer å oppnå årlig kostnadsbesparelser på MNOK 500 millioner allerede i 2020, som tidligere annonsert.

Forsvarsvirksomheten øker inntektene og leverer på en solid ordrebok

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) gikk ut av 2019 med en rekordstor ordrereserve.  I første kvartal økte driftsinntektene med 42 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Forretningsområdet har hatt høy aktivitet i kvartalet, knyttet til leveranser på tidligere inngåtte avtaler på F-35, det amerikanske kjøretøysprogrammet CROWS og luftvernsystemet NASAMS.  

- Jeg er godt fornøyd med kvartalsresultatene og hvordan vi har evnet å omstille oss og opprettholde tilnærmet normal drift i en krevende situasjon med covid-19. Med kontorer, serviceapparat og fabrikker i 40 land, har vi vært i stand til å holde kritiske globale operasjoner i gang, selv i en situasjon med omfattende reiserestriksjoner. Vi får nå bekreftet hvor viktig vår internasjonal tilstedeværelse er. Kongsberg Maritime har utstyr installert på 30.000 skip over hele verden, og store deler av servicetilbudet vårt er fortsatt operativt, blant annet ved hjelp av KONGSBERGs digitale løsninger. På nåværende tidspunkt er det umulig å si hvor store konsekvensene av covid-19 vil bli, og hvor lenge situasjonen vil påvirke oss. Vi er forberedt på at det kan bli langvarig. Kongsberg Gruppen har en solid balanse, og vi er godt rustet til å takle ekstraordinære situasjoner og ivareta våre interessenter, avslutter konsernsjef Geir Håøy.

For mer informasjon, kontakt:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: +47 916 10 798.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.